Τσιφλικάδες και Κολλήγοι

HomeΜΝΗΜΕΣ

Τσιφλικάδες και Κολλήγοι

      Πηγή Σχετικές Εικόνες:

 
ΟΙ ΚΟΛΛΗΓΟΙΚολίγοι ονομάζονταν οι καλλιεργητές της θεσσαλικής γης. Αυτοί, μέσα στο παλιό πλαίσιο της Ο.Α. είχαν κατοχυρωμέ...Ο Δ. Μπούσδρας προσθέτει: Κατώκουν (σ.σ. οι κολίγοι) εις τρώγλας και πολλοί συνέτρωγον εν τη αυτή φάτνη με τους όνους των,...

Παράλληλα η «Τράπεζα Ηπείρου – Θεσσαλίας», που τότε ιδρύθηκε, κατόπι προνομίου που παραχωρήθηκε στην Εθνική Τράπεζα και το...

Η διανομή της γης ήταν το κύριο αίτημα των γεωργικών συλλόγων, που από τις αρχές του 20ού αιώνα άρχισαν να ιδρύονται στη Θ...

 

Απ’ το 1908 ο θεσσαλικός κάμπος γίνεται αναμμένο ηφαίστειο, έτοιμο να ξεσπάσει. Οι αγρότες της Θεσσαλίας βρίσκονται σε δια...

 

Το συλλαλητήριο θα καταλήξει με την έγκριση του παρακάτω ψηφίσματος που στάλθηκε τηλεγραφικώς στην Αθήνα, στην κυβέρνηση κ...

Στα 1911 η κυβέρνηση του Βενιζέλου απαγόρευσε τις εξώσεις των κολίγων από τα τσιφλίκια, ενώ στην αναθεώρηση του Συντάγματο...

Πηγή

Σχετικές Εικόνες:

Verified by MonsterInsights