30 προσλήψεις προσωπικού σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

HomeΤΥΡΝΑΒΟΣ

30 προσλήψεις προσωπικού σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Ο Δήμος Τυρνάβου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα (30) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Τυρνάβου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη αίτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 14064/28-7-2023 και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: [email protected].

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων για 10 εργάσιμες ημέρες έως και την Παρασκευή 11/8/2023 και ώρα 11:59”.
Περισσότερες πληροφορίες στα αρχεία που επισυνάπτονται.

Σχετικές Εικόνες:

Verified by MonsterInsights