Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τυρνάβου

HomeΤΥΡΝΑΒΟΣ

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τυρνάβου

Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 13:00΄ στο Δημοτικό Κατάστημα Τυρνάβου θα συνεδριάσει κεκλεισμένων των θυρών η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 και το αριθ. πρωτ. 60249/22-09-2020 έγγραφο ΥΠ.ΕΣ., με θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση ενώπιον του Αρείου Πάγου κατά της συζήτηση αίτησης αναίρεσης (υπόθεση Energa – Hellas power).
  2. Αποδοχή επιχορήγησης για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις σχολικές μονάδες του Δήμου Τυρνάβου (αριθ. πρωτ. 65051/06-10-2020 απόφαση ΥΠ.ΕΣ.).
  3. Έγκριση πρακτικού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών άρδευσης και συντήρησης χώρων πρασίνου για τις ανάγκες του Δήμου Τυρνάβου για το έτος 2020.
  4. Καθορισμός των όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων.
  5. Καθορισμός των όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων.
  6. Αποδοχή ένταξης της πράξης «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Τυρνάβου» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».
  7. Έγκριση διάθεσης πιστώσεων για τις εκδηλώσεις εορτασμού Εθνικής Επετείου 28ης Οκτωβρίου.
  8. Διαγραφή χρεών.
  9. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης Δημάρχου προς εκτέλεση υπηρεσίας.

Σχετικές Εικόνες:

Verified by MonsterInsights