HomeΤΥΡΝΑΒΟΣ

Ψηφίστηκε ο κανονισμός οργάνωσης και Λειτουργίας του Τυρναβίτικου Καρναβαλιού- Μπουρανί

Ψηφίστηκε ο κανονισμός οργάνωσης και Λειτουργίας του Τυρναβίτικου Καρναβαλιού- Μπουρανί

Ψηφίστηκε ομόφωνα από το Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Τυρνάβου ο Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας του «Τυρναβίτικου Καρναβαλιού – Μπουρανί 2024». 

Ο δήμαρχος Τυρνάβου κ. Στέλιος Τσικριτσής στην ενημέρωση του ανέφερε μεταξύ άλλων: «αύριο είναι η έναρξη του Τυρναβίτικου Καρναβαλιού 2024, με πλούσιες εκδηλώσεις σε Τύρναβο και χωριά. Πλέον έπρεπε επιτέλους να θεσμοθετηθεί ένας κανονισμός που διέπει το καρναβάλι. Ένας κανονισμός που δίνει το αίσθημα της ασφάλειας στους συμπολίτες μας και τους επισκέπτες μας.»

Ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης ”Η Πόλη Που Θέλουμε” κ. Σάμερ Αθανάσιος Αμάρι τόνισε πως οι κανονισμοί είναι απαραίτητοι για την λειτουργία του Καρναβαλιού και καλύπτουν νομικά και τον Δήμο Τυρνάβου. Επίσης εισηγήθηκε να μην επιτρέπεται η κατανάλωση αλκοόλ στους συμμετέχοντες και να γίνεται αλκοτέστ πριν και μετά από την παρέλαση στους οδηγούς των αρμάτων, κάτι που προστέθηκε στον κανονισμό.

Η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού κα Ευγενία Μαμανού τόνισε πως οι κανονισμοί έρχονται προς ψήφιση ώστε να υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο για ένα ασφαλή καρναβάλι και στην συνέχεια στην πράξη θα αποφασιστούν εκ νέου αλλαγές.

Η παράταξη του κ. Γιάννη Κόκουρα ”Νέα Δημοτική Κίνηση Τυρνάβου” δεν παραβρέθηκε στην συνεδρίαση.

dimotiko simboylioy

Ο Κανονισμός περιλαμβάνει:

ΣΚΟΠΟΣ
Ο σκοπός του παρόντος κανονισµού είναι:
• Οι εκδηλώσεις του Τυρναβίτικου Καρναβαλιού στις οποίες συµµετέχουν τα «ΠΛΗΡΩΜΑΤΑ» να γίνονται κατά τρόπο που να συνδυάζεται αφ’ ενός µεν η µακρά Καρναβαλική παράδοση της πόλης, αφ’ ετέρου δε η ικανοποίηση των αναγκών που το έθιµο υπηρετεί σύµφωνα µε τις ανάγκες που γεννάει η σύγχρονη εποχή.
• Η ποιοτική αναβάθµιση των εκδηλώσεων και η µέσω αυτών προβολή της πόλης
• Η πραγµατοποίηση όλων των εκδηλώσεων σε κλίµα ασφάλειας τόσο για τους συµµετέχοντες όσο και για τους θεατές.

Ο κανονισµός µπορεί να τροποποιηθεί µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Τυρνάβου και προΐσταται η Αντιδηµαρχία Πολιτισµού.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΤΥΡΝΑΒΙΤΙΚΟΥ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ

Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΕ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΙΤΙΚΟΥ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ.
Προϋποθέσεις σχετικές µε το θέµα και την αµφίεση
• Να µην διαφηµίζουν προϊόν ή υπηρεσία έµµεσα ή άµεσα.
• Να µην έχουν δηλωθεί ήδη από άλλο πλήρωµα.
• Να εκτεθούν στην επίσηµη ιστοσελίδα του δήµου Τυρνάβου https://carnival.tirnavos.gr/

Για αρτιότερη διοργάνωση και προβολή του Θεσµού του Tυρναβίτικου Καρναβαλιού ο ∆ήµος παρακαλεί τα πληρώµατα να βοηθήσουν παρέχοντας τις παρακάτω πληροφορίες:
• περίληψη του σκεπτικού του θέµατος π.χ. τι παρουσιάζει, τι συµβολίζει, τι σατιρίζει στο site και στις παρουσιάσεις ή όποιες αναφορές προκύψουν. Όχι πάνω από 50 λέξεις (µε email στο [email protected] )
• σύντοµο ιστορικό της πορείας του Πληρώµατος στα χρόνια που συµµετέχει προκειµένου να παρουσιάζεται ολοκληρωµένα στο site του Τυρναβίτικου
Καρναβαλιού. Όχι πάνω από 100 λέξεις (µε email στο [email protected] ).
Επίσης, το πλήρωµα οφείλει να διατηρεί κατάσταση εγγραφών των µελών του πληρώµατος η οποία θα είναι στη διάθεση του φορέα αν κριθεί σκόπιµο.
Β. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Τα ΠΛΗΡΩΜΑΤΑ πρέπει:
1. Να εκπροσωπούνται από ένα τουλάχιστον άτοµο άνω των 18 ετών. Επισηµαίνεται ότι απαιτείται ένας εκπρόσωπος ανά 100 άτοµα του πληρώµατος.
2. Να υπογράψουν µε την επίδειξη της αστυνοµικής τους ταυτότητας όλα τα έντυπα συµµετοχής τους µε συµπληρωµένα όλα τα στοιχεία που τους ζητούνται.
3. Οι εκπρόσωποι από κοινού ή ο καθένας ξεχωριστά, να εκπροσωπούν το Πλήρωµα τους, έναντι του φορέα διοργάνωσης και όλων των λοιπών φορέων.
4. Η αποδοχή του κανονισµού αποτελεί απαραίτητο όρο για την συµµετοχή των Πληρωµάτων στις εκδηλώσεις του Τυρναβίτικου Καρναβαλιού

Γ. ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ∆ΕΣΜΕΥΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΟΤΙ:
1. Θα τηρήσουν τον παρόντα κανονισµό και τους νόµους του κράτους.
2. ∆εν θα χρησιµοποιηθούν ίδιες στολές µε αυτές που θα χρησιµοποιηθούν στο παιδικό Καρναβάλι.
3. Θα τηρήσουν το πλαίσιο συµµετοχής στις παρελάσεις:
• Τα µέλη τους δεν θα υπερβούν τα 350 άτοµα
• Συνέπεια στην ώρα προσέλευσης για την έναρξη της παρέλασης
• Τηρούν την σειρά παρέλασης που θα τους υποδειχθεί και θα ακολουθούν τις οδηγίες των υπευθύνων ροής παρέλασης.
• ∆εν προκαλούν προβλήµατα στη ροή της παρέλασης µε συνεχόµενες στάσεις, αργό ρυθµό και µεγάλες αποστάσεις µεταξύ τους.
• ∆εν επιτρέπουν, κατά τη διάρκεια της παρέλασης, να εισχωρούν στα µέλη τους άτοµα µη µεταµφιεσµένα ή µερικώς µεταµφιεσµένα ή από άλλα πληρώµατα.
• ∆εν επιτρέπουν την χρήση ζώων στις παρελάσεις.
• ∆εν χρησιµοποιούν δική τους µουσική στις παρελάσεις.
• ∆εν θα επιχειρήσουν να παρελάσουν µε άρµα δικής τους κατασκευής.
• ∆εν θα επιτρέπουν την χρήση πυροτεχνηµάτων – κροτίδων στο πλήρωµα τους.
• ∆εν θα επιτρέπουν την χρήση οινοπνευµατωδών ποτών τόσο στα µέλη του πληρώµατος όσο και στον οδηγό του άρµατος. Στους οδηγούς θα γίνεται αλκοτέστ σε συνεννόηση µε το Α.Τ. Τυρνάβου 30 λεπτά πριν την έναρξη της παρέλασης και στο τέλος αυτής.
• ∆εν θα επιτρέπουν στο πλήρωµά τους κατά τη διάρκεια της παρέλασης ηλεκτροκίνητα ποδήλατα, πατίνια, µηχανάκια, αυτοκίνητα, αυτοκινούµενα οχήµατα.
• ∆εν θα επιτρέψουν φαινόµενα απρεπούς συµπεριφοράς στους συντελεστές της διοργάνωσης (υπεύθυνους ροής, επιτροπές, εθελοντές, παρουσιαστές, δηµοσιογράφους, φωτογράφους κλπ)
• Αν αποφασίσουν να µην συµµετάσχουν στις παρελάσεις θα πρέπει µία εβδοµάδα νωρίτερα να δηλώσουν στο αρµόδιο γραφείο την µαταίωση της συµµετοχής τους.
• ∆εν θα προβούν εν γένει σε ενέργειες που µπορεί να βλάψουν την οµαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων του Τυρναβίτικου Καρναβαλιού, να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία των πολιτών ή να αλλοιώσουν την εικόνα του θεσµού και της πόλης.

∆. ΣΕΙΡΑ ΠΑΡΕΛΑΣΗΣ

Η σειρά, µε την οποία παρελαύνουν τα πληρώµατα, καθορίζεται από τον ∆ήµο Τυρνάβου , µε ενδεικτικά κριτήρια, τον αριθµό των µελών, την ηλικία, τις τεχνικές ή άλλες ανάγκες της παρέλασης καθώς και τη συµπεριφορά του πληρώµατος.

Ε. ΑΡΜΑΤΑ – ΚΙΝΟΥΜΕΝΕΣ ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
1. ∆εν είναι υποχρεωτική η κατασκευή άρµατος ή κινούµενης µικροκατασκευής.
2. Τα άρµατα και οι κινητές µικροκατασκευές κατασκευάζονται από τον ∆ήµο Τυρνάβου.

ΣΤ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

1. Για λόγους ασφαλείας οι θέσεις των µικροπωλητών κατα τη διάρκεια της καρναβαλικής περιόδου οριοθετούνται βάσει οδηγιών του ∆ήµου Τυρνάβου, κατόπιν συνεννόησης µε την ∆.Α.
2. Πλήν της ηµέρας της Τσικνοπέµπτης, απαγορεύεται στις πλατείες, στους πεζόδροµους και στα πεζοδρόµια η χρήση ψησταριών
3. Απαγορεύεται η κατάληψη του οδοστρώµατος µε τραπεζοκαθίσµατα από τις
17.00 µµ έως και το πέρας της παρέλασης.

amari 1

Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις στο tirnavospress.gr, ακολουθήστε μας στο FacebookInstagramGoogle News, YouTube και Twitter.  Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου (όχι αυτολεξεί) ή μέρους αυτών μόνο αν: Αναφέρεται ως πηγή το tirnavospress.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά. – Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή – Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος.