Ο Δήμαρχος Τυρνάβου προσέλαβε το γνωστό δημοσιογράφο Γιώργο Ρούστα

HomeΤΥΡΝΑΒΟΣ

Ο Δήμαρχος Τυρνάβου προσέλαβε το γνωστό δημοσιογράφο Γιώργο Ρούστα

σαμερ εκλογες τυρναβοσ

Με Ειδική Σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ο Δήμαρχος Τυρνάβου Γιάννης Κόκουρας προχώρησε στην πρόσληψη του δημοσιογράφου Γεωργίου Ρούστα. Τα καθήκοντα του ορίζονται ώς εξής 

Ο συμβαλλόμενος παρέχει συμβουλές και διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά, για θέµατα στον τομέα της ειδικότητά του και ειδικότερα σε ζητήματα Επικοινωνίας, Τύπου και Μέσων Ενημέρωσης καθώς επίσης και σε οτιδήποτε του ανατεθεί από τον ∆ήμαρχο. 

Για την πρόσληψη θα υπογραφεί ειδική σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου από την οποία θα συναφθεί η εργασιακή σχέση και θα αρχίσει η υποχρέωση για παροχή υπηρεσιών.