Νομοθεσία για κατοικίδια: Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών;

HomeΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νομοθεσία για κατοικίδια: Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών;

 Οι πολίτες που φιλοξενούν ζώα συντροφιάς ότι είναι υποχρεωμένοι να τα καταχωρούν στην Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων (ΔΗΒΔ), μέσω κτηνιάτρου, όπως αυτό ορίζεται από τον Ν. 4039/2012.
Η σήμανση και καταγραφή του εκάστοτε ζώου πρέπει να είναι σε αντιστοιχία με τα στοιχεία του ανθρώπου που το φιλοξενεί, εντός προθεσμίας δύο μηνών από τη γέννησή του ή ενός μήνα από την εύρεση/ απόκτησή του. Με τον τρόπο αυτό:
•Εξασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα κάθε ζώου και η αντιστοίχιση με τα στοιχεία του ιδιοκτήτη.
•Περιορίζεται το φαινόμενο της εγκατάλειψης.
•Διευκολύνεται το Πρόγραμμα Περισυλλογής και Διαχείρισης των αδέσποτων ζώων.
Στις υποχρεώσεις του πολίτη που φιλοξενεί στο σπίτι του ζώα συντροφιάς είναι:
•Να φροντίζει τις συνθήκες υγιεινής του χώρου που ζει ή επισκέπτεται το ζώο. 
•Η Σήμανση και καταγραφή των στοιχείων του με ψηφιακή ταυτότητα (τσιπ).
•Ο Εμβολισμός και τακτικός έλεγχος από τον κτηνίατρο.
•Η Στείρωση εφόσον δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες των ζώων που θα γεννηθούν ή να τα διαθέσει σε νέους ιδιοκτήτες.
•Η απόρριψη νεογνών ζώων σε κάδους ή οπουδήποτε αλλού διώκεται ποινικά.
•Να μην εξέρχεται το ζώο από την κατοικία του προκαλώντας ανησυχία με την ανεξέλεγκτη είσοδο του σε άλλους ιδιωτικούς ή κοινόχρηστους χώρους.
•Να δηλώνει την «απώλεια» του ζώου στον κτηνίατρο σε διάστημα πέντε ημερών προκειμένου να υπάρχει σωστή και σαφής καταγραφή των δεσποζόμενων ζώων.
Για τη σήμανση/καταχώρηση του ζώου συντροφιάς, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται σε πιστοποιημένο κτηνίατρο – χρήστη της ΔΗΒΔ. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την έκδοση του πιστοποιητικού Ηλεκτρονικής Ταυτοποίησης, που εκδίδεται εις διπλούν. Τα δύο αντίτυπα χορηγούνται στον ιδιοκτήτη: το ένα φυλάσσεται ώστε να το επιδείξει στις αρχές ελέγχου όποτε του ζητηθεί και το δεύτερο το προσκομίζει ή το αποστέλλει ταχυδρομικά στον οικείο Δήμο.
Στους ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς που ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες (ΑΜΕΑ, πολύτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες, άνεργοι, οι διαβιούντες με το επίδομα της Πρόνοιας), προβλέπεται η δυνατότητα σήμανσης και καταγραφής με επιβάρυνση μόνο σε ότι αφορά στο κόστος προμήθειας του ηλεκτρονικού μέσου σήμανσης, όταν αυτή πραγματοποιείται σε κτηνιατρεία ή ειδικά διαμορφωμένους χώρους των Δήμων και των διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων (ΔΑΟΚ).

Σχετικές Εικόνες: