Μ. Χαρακόπουλος: “Γάγγραινα” για αγρότες το υψηλό κόστος παραγωγής

HomeΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μ. Χαρακόπουλος: “Γάγγραινα” για αγρότες το υψηλό κόστος παραγωγής

σαμερ εκλογες τυρναβοσ

«Πιστεύω ότι είναι επιβεβλημένη η επαναφορά της επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) αγροτικού πετρελαίου που κατήργησε εν μια νυκτί η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Το υψηλό κόστος παραγωγής είναι “γάγγραινα” για τον αγροτικό κόσμο και αποτελεί ισχυρό ανασταλτικό παράγοντα στην βελτίωση των αποδόσεων των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και κατ’ επέκταση στην ανταγωνιστικότητα των προϊόντων μας. Σύντομα πρέπει να γίνουν βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς η επέλαση του covid ανέδειξε την αναγκαιότητα να ενισχύσουμε την αγροτική μας παραγωγή και τη στοιχειώδη αυτάρκεια σε τρόφιμα». 

Τα παραπάνω τόνισε ο βουλευτής Λαρίσης της Νέας Δημοκρατίας κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος σχολιάζοντας την απάντηση του υφυπουργού Οικονομικών κ. Απόστολου Βεσυρόπουλου, σε σχετική του ερώτηση για το αγροτικό πετρέλαιο, ως αντισταθμιστικό μέτρο για τη δύσκολη περίοδο που διανύουμε άλλα και ως κατεξοχήν μέτρο παροχής ρευστότητας στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους.

 

“Παράθυρο” από Υπ. Οικονομικών

Στην απάντησή του ο αρμόδιος υφυπουργός αρχικά αναφέρει τις ευνοϊκές φορολογικές διατάξεις που ισχύουν για αγρότες και κτηνοτρόφους:

1) Τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν οι αγροτικοί συνεταιρισμοί και οι νομικές οντότητες που αναγνωρίζονται ως ομάδες και οργανώσεις παραγωγών φορολογούνται από την 01.01.20 με συντελεστή 10%, πολύ ευνοϊκότερο σε σύγκριση με τους συντελεστές των υπόλοιπων νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων.

2) Η διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως 100 KW από αγρότες θεωρείται αγροτική εκμετάλλευση και φορολογείται ως εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα.

3) Τα αγροτικά εφόδια και η παροχή υπηρεσιών για τη γεωργική παραγωγή υπάγονται στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 13%.

4) Στη φορολογία ακίνητης περιουσίας των αγροτών και των κτηνοτρόφων, έχουν προβλεφθεί ευνοϊκές διατάξεις, όπως, μηδενικός κύριος φόρος ΕΝΦΙΑ για τα ειδικά κτίρια αγροτικής χρήσης.

5) Ως προς τη φορολογία εισοδήματος τους, οι αγρότες επωφελούνται της μείωσης του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος για εισοδήματα έως 10.000 ευρώ από 22% σε 9% και κατά μία ποσοστιαία μονάδα για τα λοιπά κλιμάκια. Περαιτέρω για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, ισχύει το “αφορολόγητο” το οποίο μάλιστα αυξάνεται αναλόγως με τον αριθμό των τέκνων, καθώς και απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων, για συμβάσεις αγοράς ή ανταλλαγής γεωργικών και κτηνοτροφικών εκτάσεων εφόσον η μεταβίβαση γίνεται σε αγρότη.

6) Στα πρόσφατα μέτρα στήριξης λόγω covid, θεσμοθετήθηκε η αναστολή της υποχρέωσης καταβολής τέλους επιτηδεύματος για τους αγρότες κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ.  

Ωστόσο, καταλήγοντας, ο κ. Βεσυρόπουλος αναφέρει ότι «ανεξάρτητα από τις ευνοϊκές διατάξεις που έχουν ήδη θεσπιστεί, το υπουργείο Οικονομικών παρακολουθεί την αποτελεσματική εφαρμογή της φορολογικής πολιτικής και ειδικότερα την εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας στον πρωτογενή τομέα παραγωγής και μελετά όλες τις προτάσεις για τη βελτίωσή της, όπως η πρόταση για την επαναφορά της επιστροφής του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο. Οι τελικές αποφάσεις για τις όποιες μεταβολές στη φορολογική πολιτική λαμβάνονται με γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη, την παραγωγική ανασυγκρότηση και την κοινωνική δικαιοσύνη στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας».

 

Απάντηση ερώτησης για το αγροτικό πετρέλαιο

Σε απάντηση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 8883/20.8.2020 ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Μ. Χαρακόπουλος, σας γνωρίζουμε σας γνωρίζουμε ότι για τη φορολόγηση των αγροτών και των κτηνοτρόφων έχουν θεσπιστεί διαχρονικά μια σειρά ευνοϊκών φορολογικών διατάξεων.

Αναφέρουμε ενδεικτικά ορισμένες από τις διατάξεις αυτές:
Ως προς την φορολογία εισοδήματος, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 58 του ν. 4172/2013 Α΄ 167), όπως ισχύει, τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν οι αγροτικοί συνεταιρισμοί και οι νομικές οντότητες που αναγνωρίζονται ως ομάδες και οργανώσεις παραγωγών φορολογούνται από την 1.1.2020 με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%). Ο συντελεστής δέκα τοις εκατό (10%) είναι πολύ ευνοϊκότερος σε σύγκριση με τους συντελεστές των υπόλοιπων νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων. Επιπροσθέτως, προκειμένου να φορολογηθούν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι με τους ευνοϊκούς όρους φορολογίας εισοδήματος που ισχύουν για τα εισοδήματα από αγροτική δραστηριότητα προβλέπεται στην περ. στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3874/2010 (Α΄ 151), όπως ισχύει, ότι η διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως 100 KW από αγρότες θεωρείται αγροτική εκμετάλλευση και φορολογείται ως εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα.
Ως προς τον Φ.Π.Α. των αγροτών, σύμφωνα με το Παράρτημα III του ν. 2859/2000 (Α` 248), όπως ισχύει, τα αγροτικά εφόδια και η παροχή υπηρεσιών για τη γεωργική παραγωγή υπάγονται στο μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. δεκατρία τοις εκατό (13%). Κατ΄ αυτό τον τρόπο μειώνεται το κόστος παραγωγής και ενισχύεται η ρευστότητα των αγροτικών επιχειρήσεων.
Αντίστοιχες ευνοϊκές διατάξεις έχουν προβλεφθεί στη φορολογία ακίνητης περιουσίας των αγροτών και των κτηνοτρόφων, όπως μηδενικός κύριος φόρος ΕΝΦΙΑ για τα ειδικά κτίρια αγροτικής χρήσης, (αρ. 4, παρ. 2, περ. θ΄ του ν. 4223/2013). Επιπλέον επισημαίνεται ότι ως προς τη φορολογία εισοδήματος τους οι αγρότες επωφελούνται
σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 4646/19 (ΦΕΚ 210 Α΄) της μείωσης του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος για εισοδήματα έως 10.000 € από 22% σε 9% και κατά μία ποσοστιαία μονάδα για τα λοιπά κλιμάκια. Περαιτέρω σύμφωνα με το άρθρο 9 του ίδιου νόμου για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, ισχύει το «αφορολόγητο» το οποίο μάλιστα αυξάνεται αναλόγως με τον αριθμό των τέκνων, καθώς και απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων, για συμβάσεις αγοράς ή ανταλλαγής γεωργικών και κτηνοτροφικών εκτάσεων εφόσον η μεταβίβαση γίνεται σε αγρότη (α. 13, παρ. 2, ν.634/1977).
Πρόσφατα, μεταξύ άλλων μέτρων στήριξης των πληγέντων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, θεσμοθετήθηκε, με το άρθρο 8 του ν. 4714/2020 (Α΄148), η αναστολή – για το φορολογικό έτος 2019 – της υποχρέωσης καταβολής τέλους επιτηδεύματος για τους αγρότες κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ, καθώς και για τους αλιείς.
Ανεξάρτητα από τις ευνοϊκές διατάξεις που έχουν ήδη θεσπιστεί, το Υπουργείο Οικονομικών παρακολουθεί την αποτελεσματική εφαρμογή της φορολογικής πολιτικής και ειδικότερα την εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας στον πρωτογενή τομέα παραγωγής και μελετά όλες τις προτάσεις για τη βελτίωσή της, όπως η πρόταση για την επαναφορά της επιστροφής του Ε.Φ.Κ. στο αγροτικό πετρέλαιο. Οι τελικές αποφάσεις για τις όποιες μεταβολές στη φορολογική πολιτική λαμβάνονται με γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη, την παραγωγική ανασυγκρότηση και την κοινωνική δικαιοσύνη στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ