Καταργήθηκε με ΦΕΚ το μέτρο της τηλεργασίας – Χωρίς ραντεβού πλέον στις υπηρεσίες

HomeΕΛΛΑΔΑ

Καταργήθηκε με ΦΕΚ το μέτρο της τηλεργασίας – Χωρίς ραντεβού πλέον στις υπηρεσίες

Τέλος η τηλεργασία σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα, 18 Απριλίου 2022 και ώρα 06:00 έως και την Κυριακή, 1 Μαΐου 2022 και ώρα 06:00.

 

Σε συνέχεια της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.22206/15.4.2022 (ΦΕΚ Β’1882) ΚΥΑ, καθώς και της υπό στοιχεία ΔΙΔΑΔ/Φ.69/205/οικ.6325/18.04.2022, 76ης Εγκυκλίου του Υπ. Εσωτερικών, οι οποίες έχουν ήδη κοινοποιηθεί στις υπηρεσίες, επισημαίνονται τα ακόλουθα: 

  1. Καταργείται το μέτρο της τηλεργασίας, οι υπηρεσίες του δημοσίου τελούν εφεξής σε πλήρη λειτουργία με αυτοπρόσωπη παρουσία όλου του προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου βάσει της υπό στοιχεία ΔΙΔΑΔ/Φ.64/420/16446/17.09.2020 (Β’ 4011) κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Εσωτερικών. Ωστόσο, οι υπάλληλοι που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου (υποπερ. 1.1 – 1.11 της περ. 1 της υπό στοιχεία ΔΙΔΑΔ/Φ.64/420/16446/17.9.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Εσωτερικών), παρέχουν την εργασία τους με αυτοπρόσωπη παρουσία, κατά προτίμηση σε θέσεις που δεν έχουν επαφή με κοινό.
  2. Καταργείται εφεξής το μέτρο της σταδιακής προσέλευσης των  υπαλλήλων στις υπηρεσίες και ισχύουν τα παγίως οριζόμενα στις οικείες διατάξεις.
  3. Η εξυπηρέτηση του κοινού εφεξής μπορεί να γίνεται, όχι πάντως αποκλειστικά, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού. Ως εκ τούτου, η εξυπηρέτηση του κοινού στις υπηρεσίες του δημοσίου πραγματοποιείται σύμφωνα με τα παγίως οριζόμενα στις οικείες διατάξεις, αλλά είναι δυνατή και η συνέχιση της εξυπηρέτησης του κοινού κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού, χωρίς όμως να είναι δυνατόν αυτός να ορίζεται ως αποκλειστικός τρόπος εξυπηρέτησης του κοινού.


 

Σχετικές Εικόνες: