HomeΤΥΡΝΑΒΟΣ

Διά περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τυρνάβου, θα πραγματοποιηθεί στις 12 Φεβρουαρίου

Διά περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τυρνάβου, θα πραγματοποιηθεί στις 12 Φεβρουαρίου

 

 2021 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή,

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 και την αριθ. πρωτ. 426/77233/13-11-2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ., με θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.
  2. Συγκρότηση επιτροπής διαπραγμάτευσης για κατεπείγον και αποκλειστικότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32Α του ν. 4412/2016.
  3. Συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.
  4. Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.
  5. Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.
  6. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ. Ορισμένου Χρόνου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Τυρνάβου.
  7. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την απόκρουση της από 19-01-2021 αγωγής ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Λάρισας.
  8. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την απόκρουση της από 21-01-2021 αγωγής ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λάρισας.