Δεκάδες πλαστικά φυτοφαρμάκων σκορπισμένα δίπλα σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις

HomeΤΥΡΝΑΒΟΣ

Δεκάδες πλαστικά φυτοφαρμάκων σκορπισμένα δίπλα σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις

Δεκάδες άδεια μπουκάλια φυτοφαρμάκων, σκορπισμένα δίπλα σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις σε περιοχή του Τυρνάβου, αποδεικνύουν το σοβαρό πρόβλημα της ανεξέλεγκτης απόρριψής τους σε όλη την επικράτεια.

Οι συσκευασίες των φυτοφαρμάκων κατατάσσονται στα επικίνδυνα απόβλητα και συνεπώς η διαχείρισή τους θα πρέπει να διενεργείται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων.

«Η ανεξέλεγκτη απόρριψή τους κοντά στα σημεία υδροληψίας είναι φαινόμενο καθημερινό, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις γίνεται και το πλέον απαράδεκτο της καύσης των συσκευασιών.

Το πρόβλημα της ρύπανσης του περιβάλλοντος επιβαρύνεται ακόμα περισσότερο όποτε το σημείο υδροληψίας είναι κοντά σε επιφανειακά νερά, αφού βολεύει να λαμβάνεται από εκεί το νερό για το ψεκαστικό διάλυμα»

Και μετά απορούμε για τις κλιματικές αλλαγές. Ας αναλογιστούμε για τις ευθύνες μας.

 

Οι φωτογραφίες από Τυρναβίτη σε ανάρτηση στο Facebook