Υπ. Προστασίας του Πολίτη προς Μάξιμο:  Υπό εξέταση το πλαίσιο μεταθέσεων στην ΕΛΑΣ

HomeΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπ. Προστασίας του Πολίτη προς Μάξιμο: Υπό εξέταση το πλαίσιο μεταθέσεων στην ΕΛΑΣ

«Από την αρμόδια Διεύθυνση του Αρχηγείου   μελετάται το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, που ρυθμίζει τα θέματα μεταθέσεων, αποσπάσεων και λοιπών μετακινήσεων του αστυνομικού προσωπικού, για τυχόν τροποποίηση των διατάξεών του, που ήθελε κριθεί ότι χρήζουν συμπλήρωσης ή και την αντιμετώπιση ζητημάτων που ανακύπτουν κατά την πρακτική εφαρμογή τους, με γνώμονα την εξυπηρέτηση του ιδίου του προσωπικού αλλά και του υπηρεσιακού και γενικότερα του δημοσίου συμφέροντος». Τα παραπάνω αναφέρει σε απάντησή του προς τον πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής, βουλευτή Λαρίσης της Νέας Δημοκρατίας κ. Μάξιμο Χαρακόπουλο ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Τάκης Θεοδωρικάκος, μετά από σχετική ερώτηση.

Υπενθυμίζεται ότι ο Θεσσαλός πολιτικός στην ερώτησή του επισήμανε ότι «οι αστυνομικοί, των οποίων μέλη των οικογενειών πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη τύπου Ι, ζητούν την επικαιροποίηση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις μεταθέσεις τους με διατάξεις που θα συμπεριλαμβάνουν τη συγκεκριμένη ασθένεια, όπως άλλωστε συμβαίνει για τους υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις και το Λιμενικό Σώμα.

Στην απάντησή του ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη σημειώνει μεταξύ άλλων ότι «με τη διάταξη της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 17 [του π.δ/τος 100/2003 (Φ.Ε.Κ. Α’ – 94)], προβλέπεται η δυνατότητα έκτακτης μετάθεσης του αστυνομικού προσωπικού -οποτεδήποτε και ανεξάρτητα από τον αριθμό των μορίων και το χρόνο παραμονής του μετατιθέμενου στην ίδια περιοχή μετάθεσης- στην περίπτωση θανάτου συζύγου ή τέκνου ή πάθησης από δυσίατο νόσημα [όπως αυτό ορίζεται στην υπ’ αριθ. Υ1/Γ.Π./οικ. 16884 από 12-10-2001 Απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας (Φ.Ε.Κ. Β’ – 1386), ως ισχύει] του αστυνομικού ή μέλους της ιδίας οικογένειας του. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι το διαλαμβανόμενο στην εν θέματι Ερώτηση νόσημα «Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου I» δε συμπεριλαμβάνεται στις διατάξεις της εν λόγω Απόφασης.

Επιπλέον, δυνάμει του εδαφίου η’ της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του π.δ/τος 100/2003, επιτρέπεται απόσπαση του αστυνομικού, κατόπιν αίτησης, για σοβαρούς λόγους υγείας του ιδίου και για θάνατο ή σοβαρούς λόγους υγείας μέλους της οικογενείας του, μέχρι δύο (2) μήνες με δυνατότητα παράτασης για δύο (2) μήνες ακόμη εντός του ιδίου ημερολογιακού έτους.

Κατόπιν των ανωτέρω, επισημαίνεται ότι, από την αρμόδια Διεύθυνση του Αρχηγείου μελετάται το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, που ρυθμίζει τα θέματα μεταθέσεων, αποσπάσεων και λοιπών μετακινήσεων του αστυνομικού προσωπικού, για τυχόν τροποποίηση των διατάξεών του, που ήθελε κριθεί ότι χρήζουν συμπλήρωσης ή και την αντιμετώπιση ζητημάτων που ανακύπτουν κατά την πρακτική εφαρμογή τους, με γνώμονα την εξυπηρέτηση του ιδίου του προσωπικού αλλά και του υπηρεσιακού και γενικότερα του δημοσίου συμφέροντος. Γνωρίζεται δε ότι στην εν λόγω Διεύθυνση δεν είχαν περιέλθει, έως και την 05-02-2022, σχετικά αιτήματα, ενώ δεν εξετάζεται επί του παρόντος το ενδεχόμενο τροποποίησης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου αναφορικά με το υπόψη ζήτημα.

Τέλος, υπογραμμίζεται ότι πρόθεση του Υπουργείου και του Αρχηγείου είναι η προώθηση και η θετική αντιμετώπιση των ζητημάτων που απασχολούν το προσωπικό των Υπηρεσιών μας και στην κατεύθυνση αυτή, παρέχεται η απαραίτητη στήριξη για την προστασία των δικαιωμάτων του, την ανύψωση του ηθικού του και τη διασφάλιση της συνοχής του, ώστε να εκπληρώνει την αποστολή του, κατά τον πλέον επωφελή, για το κοινωνικό σύνολο, τρόπο. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι -μέσα σε λίγους μήνες- το Υπουργείο μας έχει προβεί στην επίλυση χρόνιων θεμάτων των αστυνομικών, βάσει των αιτημάτων που διαμορφώθηκαν από τους Συνδικαλιστικούς Φορείς του Σώματος, με αποτελεσματικό τρόπο».