Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ με τον Δήμο Τυρνάβου από τη Δευτέρα 13/03/2023 έως και την Παρασκευή 07/4/2023

HomeΤΥΡΝΑΒΟΣ

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ με τον Δήμο Τυρνάβου από τη Δευτέρα 13/03/2023 έως και την Παρασκευή 07/4/2023

σαμερ εκλογες τυρναβοσ

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) στοχεύοντας στη βελτίωση και συνεχή αναβάθμιση  των γνώσεων και δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού, υλοποιεί στοχευμένες παρεμβάσεις  επαγγελματικής κατάρτισης που εξυπηρετούν συγκεκριμένες τοπικές ανάγκες και στοχεύουν  στην ανάπτυξη των τοπικών οικονομιών και τη διευκόλυνση της εισόδου των ανέργων στην  αγορά εργασίας.  

 

Στο πλαίσιο αυτό, υπογράφηκε μεταξύ της ΔΥΠΑ και του Δήμου Τυρνάβου, μνημόνιο  συνεργασίας για την υλοποίηση εξειδικευμένου προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης με  τίτλο «Βοηθός Μάγειρα», συνολικής διάρκειας 250 ωρών για δεκαπέντε (15) ανέργους πολίτες  του Δήμου Τυρνάβου. Απώτερος στόχος του προγράμματος αποτελεί η ένταξη – επανένταξή των  ωφελούμενων στην αγορά εργασίας μέσω της απασχόλησής τους στη συγκεκριμένη ειδικότητα. Το θεωρητικό και το πρακτικό μέρος του προγράμματος θα υλοποιηθεί σε κατάλληλη αίθουσα  και σε εγκαταστάσεις των εργαστηρίων εστίασης του Χριστοδούλειου Βρεφικού Σταθμού  Τυρνάβου. Η υλοποίηση του προγράμματος θα διενεργηθεί υπό την εποπτεία του ΚΕΚ ΔΥΠΑ Λάρισας. 

  

Προϋποθέσεις συμμετοχής: 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εγγεγραμμένους άνεργους του μητρώου ανέργων της ΔΥΠΑ. Οι  υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις: Ενεργό δελτίο ανεργίας κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο  πρόγραμμα. 

Ηλικία μεταξύ 20 – 60 ετών. 

Μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Τυρνάβου. 

Η διαδικασία μοριοδότησης και επιλογής των καταρτιζόμενων θα πραγματοποιηθεί από τον  Δήμο Τυρνάβου, βάση των κάτωθι κριτηρίων αξιολόγησης: 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Α/Α  ΠΡΟΣΟΝΤΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΜΟΡΙΑ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ  ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
ΑΝΕΡΓΙΑ  ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Δ.ΥΠ.Α. 1 μόριο/ανά μήνα  

συνεχιζόμενης ανεργίας

ΗΛΙΚΙΑ ΕΩΣ 60 ΕΤΩΝ Έως και 30 ετών  20
Έως και 50 ετών  15
Άνω των 50 ετών  5

 

Σε περίπτωση υποβολής μεγαλύτερου αριθμού αιτήσεων υποψηφίων από τον προβλεπόμενο  αριθμό των δεκαπέντε (15) καταρτιζόμενων, θα επιλεγούν κατά προτεραιότητα οι  καταρτιζόμενοι βάσει των προαναφερόμενων κριτηρίων. 

Διάρκεια προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης – Θεματικές Ενότητες: Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι διακόσιες πενήντα (250) ώρες ενώ  περιλαμβάνονται οι κάτωθι θεματικές ενότητες:

  

Ωρολόγιο Πρόγραμμα ειδικότητας «Βοηθός Μάγειρα»
Α/Α  ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ  ΘΕΩΡΙΑ  

(ώρες)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  (ώρες) ΣΥΝΟΛΟ  (ώρες)
Κουζίνα – Εστιατορική Τέχνη  12  –  12
Ασφάλεια και Υγιεινή Τροφίμων  –  6
Αγγλικά της Ειδικότητας (Vocational English)  12  –  12
Βασικές Αρμοδιότητες Βοηθού Σεφ  –  12  12
Πρακτικές Εφαρμογές στην Ειδικότητα & Πρακτικές  Εφαρμογές με Έμφαση στην Τοπική Κουζίνα –  208  208
  ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ  30  220  250

 

Φοίτηση καταρτιζόμενων: 

Η παρακολούθηση των θεματικών ενοτήτων του προγράμματος είναι υποχρεωτική. Το ανώτατο  όριο απουσιών ορίζεται σε 10% της συνολικής διάρκειας της κατάρτισης (25 ώρες). Σε  περίπτωση υπέρβασης των ανωτέρω ορίων απουσιών θα διακόπτεται η συμμετοχή του  ωφελούμενου στο πρόγραμμα. 

Αίτηση Συμμετοχής: 

Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέσουν την αίτηση συμμετοχής τους και τα απαραίτητα  δικαιολογητικά αποκλειστικά στο Δήμο Τυρνάβου, από τη Δευτέρα 13/03/2023 έως και την  Παρασκευή 07/04/2023, μέσω των ακόλουθων τρόπων: 

Αποστολή αρχείων σε μορφή pdf, στα e-mail του Κέντρου Νεότητας Δήμου Τυρνάβου: [email protected] 

Δια ζώσης κατάθεσης αίτησης και απαραίτητων δικαιολογητικών στο Κέντρο Κοινότητας του  Δήμου Τυρνάβου 

Ωράριο Λειτουργίας: 08:00 – 14:00 

Διεύθυνση: Εθνικής Ανεξαρτησίας 5 – Τύρναβος 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2492350315

  

Η αίτηση συμμετοχής θα αναρτηθεί: α) στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ (https://dypa.gov.gr) στην  ενότητα «Νέα και Ανακοινώσεις» και β) στην ιστοσελίδα του Δήμου Τυρνάβου  (https://www.tirnavos.gr/)

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά: 

  1. Αίτηση ενδιαφέροντος. 
  2. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου. 
  3. Βεβαίωση Aνεργίας. 
  4. Αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας για την απόδειξη της εντοπιότητας. 

Σημείωση: Οι ωφελούμενοι του προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης δεν θα λάβουν  εκπαιδευτικό επίδομα.

Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις στο tirnavospress.gr, ακολουθήστε μας στο FacebookInstagramGoogle News, YouTube και Twitter.  Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου (όχι αυτολεξεί) ή μέρους αυτών μόνο αν: Αναφέρεται ως πηγή το tirnavospress.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά. – Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή – Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος.