HomeΤΥΡΝΑΒΟΣ

Τύρναβος: Οι κάτοικοι του οικοδομικού τετραγώνου 455Β ζητούν τον καθαρισμό του 455Α

Τύρναβος: Οι κάτοικοι του οικοδομικού τετραγώνου 455Β ζητούν τον καθαρισμό του 455Α

Επιστολή στο tirnavospress.gr απέστειλαν οι κάτοικοι του οικοδομικού τετραγώνου 445Β στον Τύρναβο ζητώντας τον άμεσο καθαρισμό του διπλανού οικοπέδου καθώς σύμφωνα με τους ίδιους υπάρχει καθημερινός κίνδυνος για φωτιά. 

 

Σύμφωνα με την επιστολή οι κάτοικοι έχουν ενημερώσει τον Δήμο Τυρνάβου χωρίς όμως κάποιο αποτέλεσμα ενώ επιθυμούν να ληφθούν άμεσα μέτρα για να αποφευχθεί μια καταστροφή σε περίπτωση πυρκαγιάς. 

 

Η νομοθεσία για τα οικόπεδα αναφέρει:

Με απόφαση του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Προστασίας του Πολίτη εγκρίνεται η υπ’ αρ. 20/2023 πυροσβεστική διάταξη του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος περί καθορισμού προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας:

  1. οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων,
  2. οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο,
  3. εκτάσεων που βρίσκονται εντός ακτίνας 100 μ. από τα όρια των περ. “(α)” και “(β)” και
  4. εκτός σχεδίου γηπέδων με κτίσμα,

Με τη μέριμνα των Δήμων, οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές, μισθωτές και υπομισθωτές υποχρεούνται να προβαίνουν σε καθαρισμό των ανωτέρω χώρων κατά το χρονικό διάστημα από την 1η μέχρι την 30η Απριλίου εκάστου έτους και τη συντήρηση αυτού καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, ήτοι από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου, για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της.

Από το πεδίο εφαρμογής εξαιρούνται οι διαμορφωμένοι, συντηρημένοι κήποι των ως άνω χώρων.

Με την πυροσβεστική διάταξη δεν θίγονται, μεταξύ άλλων, οι διατάξεις της δασικής νομοθεσίας περί προστασίας δασών και των δασικών εκτάσεων, δασοπροστασίας, προστασίας του περιβάλλοντος, αγροτικής, αρχαιολογικής, περιβαλλοντικής, πολεοδομικής ή άλλης ειδικότερης νομοθεσίας, καθώς και τις λοιπές υποχρεώσεις των Δήμων αναφορικά με υποχρεώσεις στα περιβαλλοντικά, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Υποχρεώσεις – Μέριμνα Δήμων

Ο οικείος Δήμος προβαίνει στην ενημέρωση των υπόχρεων για την υποχρέωση καθαρισμού μέχρι 31η Μαρτίου εκάστου έτους με κάθε πρόσφορο μέσο.

Εφόσον ο οικείος Δήμος διαθέτει την απαραίτητη υποδομή, μπορεί να παρέχεται η δυνατότητα στους υπόχρεους να αιτηθούν τη διενέργεια καθαρισμού με χρέωση της αντίστοιχης δαπάνης στο όνομά τους, από τις αρμόδιες υπηρεσίες του οικείου Δήμου ή από ιδιωτική εταιρία με την οποία ο οικείος Δήμος έχει συνάψει σχετική σύμβαση. Στις παραπάνω περιπτώσεις, μόνη η υποβολή της αίτησης δεν αναστέλλει τις προθεσμίες για την διενέργεια καθαρισμού και δεν απαλλάσσει τους υπόχρεους από την υποχρέωση καθαρισμού με ίδια μέσα. Η υποχρέωση εκπληρώνεται με την πραγματοποίηση του καθαρισμού και μόνον.

Ο οικείος Δήμος οφείλει να διενεργεί τακτικούς ή έκτακτους ελέγχους (ύστερα από καταγγελία ή και αυτεπαγγέλτως) για διαπίστωση εκπλήρωσης ή μη των υποχρεώσεων των υπόχρεων, προσηκόντως και με τη δέουσα επιμέλεια, καθ’ όλη την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων στην εκπλήρωση της υποχρέωσης καθαρισμού και συντήρησης αυτού, ο οικείος Δήμος ακολουθεί τη διαδικασία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της Πυροσβεστικής Διάταξης.

Μέριμνα υπόχρεων

Οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές, μισθωτές και υπομισθωτές των εκτάσεων οφείλουν να εκπληρώνουν την υποχρέωση καθαρισμού, να συναινούν και να επιδεικνύουν ανοχή στους τακτικούς ή έκτακτους ελέγχους, αυτοψίες και ενέργειες των αρμοδίων οργάνων του οικείου Δήμου και των αρμόδιων πυροσβεστικών υπαλλήλων για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης ή επέκτασης πυρκαγιάς.

Στο πλαίσιο αυτό, καλούνται μέχρι την 30η Απριλίου εκάστου έτους, να προβαίνουν σε καθαρισμό των χώρων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας και να συντηρούν αυτόν, καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, ήτοι από την 1η Μαΐου έως την 31η Οκτωβρίου εκάστου έτους.

Οι υπόχρεοι, μετά την ολοκλήρωση του αρχικού καθαρισμού, καθώς και της συντήρησης καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, δύναται ενημερώνουν σχετικά τον οικείο Δήμο με κάθε πρόσφορο μέσο. Ενδεικτικό υπόδειγμα της ως άνω δήλωσης αποτυπώνεται στο Παράρτημα Α της Πυροσβεστικής Διάταξης.

Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις στο tirnavospress.gr, ακολουθήστε μας στο FacebookInstagramGoogle News, YouTube και Twitter.  Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου (όχι αυτολεξεί) ή μέρους αυτών μόνο αν: Αναφέρεται ως πηγή το tirnavospress.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά. – Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή – Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος.