Συμμετοχή της Περιφέρειας Θεσσαλίας σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την βελτιστοποίηση της διαχείρισης αστικών αποβλήτων

HomeΘΕΣΣΑΛΙΑ

Συμμετοχή της Περιφέρειας Θεσσαλίας σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την βελτιστοποίηση της διαχείρισης αστικών αποβλήτων

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας συμμετείχε, στις 20 και 21 Ιουνίου 2022, στην τελική διαπεριφερειακή συνάντηση της Α’ φάσης που διοργάνωσε ο Δήμος Lousada στην Πορτογαλία, για τις ανάγκες του έργου OptiWaMag (Optimization of waste management in urban spaces and in households), το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg Europe και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. 

Το έργο OptiWaMag επικεντρώνεται στην καινοτομία της διαχείρισης στερεών αποβλήτων στις αστικές περιοχές και στα νοικοκυριά της Σουηδίας, της Πορτογαλίας, της Λετονίας, της Ουγγαρίας, της Ιταλίας και της Ελλάδας με κοινή φιλοδοξία τη βελτίωση των πολιτικών διαχείρισης των αποβλήτων, την ενίσχυση της αποδοτικότητας των διατιθέμενων πόρων και ως συνέπεια αυτών την προαγωγή της βιώσιμης ανάπτυξης προς όφελος των πολιτών. 

Κατά τη διάρκεια της 1ης ημέρας συζητήθηκε η διοικητική παρακολούθηση και η διαχείριση του έργου,  καθώς και ο προγραμματισμός των επόμενων ενεργειών του εταιρικού σχήματος για την παρακολούθηση των εγκεκριμένων Σχεδίων Δράσης έως την ολοκλήρωση του έργου.

Ακολούθως, πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση των εγκεκριμένων Σχεδίων Δράσης των εταίρων του έργου και συγκεκριμένα του Δήμου Lousada της Πορτογαλίας, του County Administrative Board of Östergötland της Σουηδίας (επικεφαλής εταίρος), του Riga Technical University της Λετονίας, του εταίρου Development Organization από την Ουγγαρία, του Δήμου Casalgrande της Ιταλίας, καθώς και της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Τα προαναφερθέντα Σχέδια Δράσης αποσκοπούν στη βελτιστοποίηση των πολιτικών διαχείρισης των αποβλήτων μέσω δράσεων επαναχρησιμοποίησης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στον τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων για την προώθηση υπεύθυνης συμπεριφοράς σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και τη λειτουργία σύγχρονων υποδομών διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών. 

Πιο συγκεκριμένα και με γνώμονα την ιεράρχηση διαχείρισης των αποβλήτων, το εγκεκριμένο Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης της Θεσσαλίας για το έργο OptiWaMag προάγει την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων, την επαναχρησιμοποίηση και τη ‘Διαλογή στην Πηγή’ μέσω των δράσεων α) ανάπτυξης δικτύου Κέντρων Δημιουργικής Επαναχρησιμοποίησης Υλικών (ΚΔΕΥ) και β) εγκατάστασης Γωνιών Ανακύκλωσης στην περιοχή της Θεσσαλίας, οι οποίες ενσωματώνουν τις βασικές αρχές της κυκλικής οικονομίας, τις επιταγές του κείμενου Ευρωπαϊκού και Εθνικού θεσμικού πλαισίου διαχείρισης απορριμμάτων, καθώς και του χρονοδιαγράμματος για την επίτευξη των στόχων προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωσης των αστικών αποβλήτων σε περιφερειακό επίπεδο.

Στη συνέχεια, ακολούθησε επίσκεψη των συμμετεχόντων στις εγκαταστάσεις διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών και εκπαίδευσης, που αποτελούν καλές πρακτικές του Δήμου Lousada, αναφορικά με τη διαχείριση των ανακυκλώσιμων υλικών και την παροχή οικονομικών κινήτρων για την προώθηση της ανακύκλωσης αλλά και την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σε θέματα ‘Διαλογής στην Πηγή’, όπως αυτό εντάσσεται στην ολοκληρωμένη περιβαλλοντική στρατηγική του εν λόγω εταίρου. 

Η ατζέντα της 2ης ημέρας περιελάμβανε παρουσίαση των καλών πρακτικών και της υφιστάμενης κατάστασης αναφορικά με τη διαχείριση των αποβλήτων της περιοχής από τους οικείους τοπικούς εμπλεκόμενους φορείς διαχείρισης απορριμμάτων (stakeholders) και ειδικούς εξωτερικούς συμβούλους (external experts) από την Πορτογαλία, τη Σουηδία και τη Λετονία. Η διαπεριφερειακή συνάντηση ολοκληρώθηκε με την ξενάγηση στις σύγχρονες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και ανάκτησης προδιαλεγμένων ανακυκλώσιμων υλικών και βιοαποβλήτων του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης απορριμμάτων του Lipor, o οποίος αποτελεί τον αντίστοιχο ΦοΔΣΑ της περιφέρειας του Πόρτο της Πορτογαλίας. 

Την Περιφέρεια Θεσσαλίας εκπροσώπησαν στην συνάντηση ο κος Στέλιος Δημότσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος-Εντεταλμένος Σύμβουλος Υποδομών  της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στελέχη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και εκπρόσωποι των τοπικών ενδιαφερόμενων φορέων (stakeholders). 

Περισσότερα για το έργο OptiWaMag:

http://www.interregeurope.eu/optiwamag/

https://www.thessaly.gov.gr/enimerosi/evropaikoprogramma/10

[quads id=5]