Περιφέρεια Θεσσαλίας 14 προσλήψεις μόνιμου προσωπικού το 2020 & άλλες 21 το 2021

HomeΛΑΡΙΣΑ

Περιφέρεια Θεσσαλίας 14 προσλήψεις μόνιμου προσωπικού το 2020 & άλλες 21 το 2021

Στην πρόσληψη 12 κτηνιάτρων και 2 μηχανικών για το 2020 και 21 υπαλλήλων για το 2021 για την κάλυψη των υποστελεχωμένων υπηρεσιών προχωρά η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Το Περιφερειακό Συμβούλιο έδωσε την έγκριση για την πρόσληψη τακτικού προσωπικού για την κάλυψη δώδεκα θέσεων (12) κατηγορίας ΠΕ κλάδου Γεωτεχνικών και δυο (2) θέσεων κατηγορίας κλάδου Μηχανικών.

Οι θέσεις προσδιορίζονται κατά ειδικότητα ως εξής:
-Για τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής Περιφέρειας Θεσσαλίας: πέντε (5) θέσεις
-Για την Υποδιεύθυνση Καρδίτσας: δυο (2) θέσεις
-Για την Υποδιεύθυνση Τρικάλων: δυο (2) θέσεις
-Για την Υποδιεύθυνση Μαγνησίας και Σποράδων: τρεις (3) θέσεις
Εγκρίθηκε ακόμη η πρόσληψη 2 θέσεων ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών) στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Οι προσλήψεις για το 2021
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό και τη σχετική εισήγηση ο ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού στην Περιφέρεια Θεσσαλίας του έτους 2021 προβλέπει την πρόσληψη 21 ατόμων ως τακτικό προσωπικό για την κάλυψη αναγκών στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ως εξής:

 Για τις υπηρεσίες Π.Ε. Λάρισας
 κατηγορία Γεωτεχνικών (Γεωπόνων): άτομα τέσσερα (4)
 κατηγορία Π.Ε. Μηχανικών: άτομα τρία (3)

 Για τις υπηρεσίες Π.Ε. Καρδίτσας
 κατηγορία Γεωτεχνικών (Γεωπόνων): άτομα δυο(2)
 κατηγορία Π.Ε. Μηχανικών: άτομα δυο (2)

 Για τις υπηρεσίες Π.Ε. Τρικάλων
 κατηγορία Γεωτεχνικών (Γεωπόνων): άτομα δυο (2)
 κατηγορία Π.Ε. Μηχανικών: άτομα δυο (2)
 κατηγορία Π.Ε. κλάδου κοινωνικής Εργασίας: άτομο ένα (1)

 Για τις υπηρεσίες Π.Ε. Μαγνησίας
 κατηγορία Γεωτεχνικών (Γεωπόνων): άτομα δυο (2)
 κατηγορία Π.Ε. Μηχανικών: άτομα δυο (2)
 κατηγορία Π.Ε. κλάδου κοινωνικής Εργασίας: άτομο ένα (1)

COMMENTS