HomeΑΜΠΕΛΩΝΑΣ

Ολόκληρη η απόφαση του Τοπικού συμβουλίου Αμπελώνα για την Γιορτή Κρασιού 2023

Ολόκληρη η απόφαση του Τοπικού συμβουλίου Αμπελώνα για την Γιορτή Κρασιού 2023

Αποκλειστικά από το Δήμο Τυρνάβου προτείνει το συμβούλιο της Κοινότητας Αμπελώνα, να γίνει η διοργάνωση της Γιορτής Κρασιού 2023. 

 

Σύμφωνα με την πρόταση του: την διοργάνωση να την αναλάβει εξ ολοκλήρου ο Δήμος Τυρνάβου. Να υπάρχει συμμετοχή των συλλόγων στα πολιτιστικά δρώμενα. Χρόνος διεξαγωγής 24-8 έως 27-8-2023. Συμφωνήθηκε για μία τουλάχιστον από τις τέσσερις ημέρες της διοργάνωσης ένα όνομα πανελλήνιας εμβέλειας και αν είναι εφικτό και περισσότερο και τις υπόλοιπες τρείς ημέρες της διοργάνωσης λαϊκά τοπικά σχήματα μικρότερης εμβέλειας ανάλογα με το ποσό που θα διατεθεί με γνώμονα την τόνωση της αγοράς και τοπικών προϊόντων του Αμπελώνα και την ενίσχυση τοπικών σχημάτων. Σχετικά με την οργανωτική επιτροπή ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο ιστορικό της παρούσης. 

 

Αναλυτικά η απόφαση:

Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Αμπελώνα, συνήλθε σε συνεδρίαση σήμερα την 20η Ιουνίου του έτους 2023, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 20:30 στο Δημοτικό κατάστημα Αμπελώνα ύστερα από την αριθμ.11314/16/06/2023 πρόσκληση της κ. Προέδρου που δόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό σε κάθε ένα από τα μέλη του Συμβουλίου και στον κ. Δήμαρχο ,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης», για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης

ΘΕΜΑ 5: Διοργάνωση γιορτής κρασιού 2023

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 7 Μελών, παρευρέθηκαν παρόντα μέλη 6, ήτοι

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

  1. Μασούρα Ελισσάβετ (Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας)

2.Δημάκης Μάριος. 3. Τσακνάκη Παρασκευή 4.Κουβέλας Νικόλαος 5.Κουτούκα Μαρία 6.Ουλάνης Αγησίλαος

ΑΠΟΝΤΕΣ : 1.Τζούργκανος Χρήστος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Τυρνάβου Ελένη Μπανιά, για την τήρηση των πρακτικών

Η Πρόεδρος ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα της ημερήσιας διάταξης

ΘΕΜΑ 50: Διοργάνωση γιορτής κρασιού 2023

Αριθμός Απόφασης : 25/2023 

Για το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης η κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Τ.Σ. για την συνάντηση που είχαν πριν μερικές ημέρες ο κ.Δήμαρχος με το τοπικό συμβούλιο και τους Προέδρους των συλλόγων της Δ.Κ. Αμπελώνα σχετικά με τον τρόπο διοργάνωσης και διεξαγωγής της γιορτής κρασιού 2023. Στη συνέχεια έθεσε υπόψη του Τ.Σ. ότι συζήτησαν την διοργάνωση να την αναλάβει εξ ολοκλήρου ο Δήμος Τυρνάβου,να υπάρχει συμμετοχή των συλλόγων στα πολιτιστικά δρώμενα,ο χρόνος διεξαγωγής να είναι από 24-8 έως 27-8-2023 με γνώμονα την τόνωση της αγοράς του Αμπελώνα και την ενίσχυση τοπικών σχημάτων

ΟΙ Τ.Σ. Δημάκης Μάριος, Τσακνάκη Παρασκευή και Κουβέλας Νικόλαος προτείνουν να ηγείται το τοπικό συμβούλιο γνωμοδοτικά αντί επιτροπής (διαφάνεια, καταγραφή όλων και μεταφορά ιδεών

Η Πρόεδρος και οι Τ.Σ. Κουτούκα Μαρία και Ουλάνης Αγησίλαος συμφωνούν και επιθυμούν να συσταθεί οργανωτική επιτροπή. Μετά την εισήγηση του Δημάρχου για σύσταση οργανωτικής επιτροπής, αυτή θα απαρτίζεται από έναν εκπρόσωπο κάθε συλλόγου που επιθυμεί να συμμετάσχει καθώς και εκπροσώπους τοπικών και δημοτικών συμβουλίων. Ο ρόλος θα είναι συμβουλευτικός ως προς την κατάθεση προτάσεων και ιδεών για τις εκδηλώσεις. Θα συνδράμει στο συντονισμό των δράσεων και προαιρετικά στην ανεύρεση των χορηγών

Στη συνέχεια η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας κάλεσε τα μέλη της όπως αποφασίσουν σχετικά

Η Δημοτική Κοινότητα Αμπελώνα αφού άκουσε την εισήγηση της Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Την διοργάνωση να την αναλάβει εξ ολοκλήρου ο Δήμος Τυρνάβου. Να υπάρχει συμμετοχή των συλλόγων στα πολιτιστικά δρώμενα. Χρόνος διεξαγωγής 24-8 έως 27-8-2023.Συμφωνήθηκε για μία τουλάχιστον από τις τέσσερις ημέρες της διοργάνωσης ένα όνομα πανελλήνιας εμβέλειας και αν είναι εφικτό και περισσότερο και τις υπόλοιπες τρείς ημέρες της διοργάνωσης λαϊκά τοπικά σχήματα μικρότερης εμβέλειας ανάλογα με το ποσό που θα διατεθεί με γνώμονα την τόνωση της αγοράς και τοπικών προϊόντων του Αμπελώνα και την ενίσχυση τοπικών σχημάτων. Σχετικά με την οργανωτική επιτροπή ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο ιστορικό της παρούσης

Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Αμπελώνα 

Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις στο tirnavospress.gr, ακολουθήστε μας στο FacebookInstagramGoogle News, YouTube και Twitter.  Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου (όχι αυτολεξεί) ή μέρους αυτών μόνο αν: Αναφέρεται ως πηγή το tirnavospress.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά. – Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή – Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος.