Οδηγίες από την ΑΑΔΕ για τους διήμερους

HomeΑΓΡΟΤΙΚΑ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ

Οδηγίες από την ΑΑΔΕ για τους διήμερους

σαμερ εκλογες τυρναβοσ

Οδηγίες για την εφαρμογή του νομικού και κανονιστικού πλαισίου, που διέπει το καθεστώς λειτουργίας των διήμερων μικρών αποσταγματοποιών, παρέχει με σχετική εγκύκλιο η ΑΑΔΕ.

Σύμφωνα με την εν λόγω εγκύκλιο, ο νέος συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης στο προϊόν απόσταξης των διήμερων αποσταγματοποιών, ορίζεται σε 370 ευρώ ανά εκατόλιτρο άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης.

Επίσης, προστέθηκαν νέες επιτρεπόμενες προς απόσταξη πρώτες ύλες από τους διήμερους μικρούς αποσταγματοποιούς, όπως οι οινοποιήσιμες ποικιλίες σταφυλιών και τα σύκα – απόσυκα, ενώ επήλθαν αλλαγές στα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίζουν οι εν λόγω επιτηδευματίες προκειμένου για τη χορήγηση άδειας απόσταξης, καθώς και σε θέματα που αφορούν στη διάθεση – διακίνηση του παραγόμενου από αυτούς προϊόντος απόσταξης.

Οι παραπάνω αλλαγές που προβλέπονται στη συγκεκριμένη εγκύκλιο της ΑΑΔΕ, εφαρμόζονται από την 1η Αυγούστου 2022 και οι οδηγίες αφορούν, τους διήμερους μικρούς αποσταγματοποιούς, τα πρόσωπα τα οποία κατέχουν άμβυκες χωρητικότητας μέχρι 130 λίτρα για χρήση από τους εν λόγω παραγωγούς, καθώς και τις επιχειρήσεις που διακινούν και διαθέτουν το παραγόμενο από αυτούς προϊόν απόσταξης.

Επιπλέον αφορά τις τελωνειακές αρχές και τις Χημικές Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

[quads id=4]