Ο Δήμος Τυρνάβου θα αντικαταστήσει την μοκέτα στο δάπεδο του Δημοτικού θεάτρου ”Μαξίμ”

HomeΤΥΡΝΑΒΟΣ

Ο Δήμος Τυρνάβου θα αντικαταστήσει την μοκέτα στο δάπεδο του Δημοτικού θεάτρου ”Μαξίμ”

Την μοκέτα στο δάπεδο του Δημοτικού θεάτρου ”Μαξίμ” θα αντικαταστήσει ο Δήμος Τυρνάβου σύμφωνα με την απόφαση που δημοσιεύθηκε στην διαύγεια. 

 

Μια απαίτηση χρόνων από συλλόγους και πολίτες γίνεται πραγματικότητα μετά από απόφαση του Δημάρχου Τυρνάβου Γιάννη Κόκουρα. Η συνολική αξία της δαπάνης ανέρχεται στα 20.000 ευρώ

Η απόφαση:

Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 66 του Ν. 4270/14 “Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (εν-σωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)”,
όπως ισχύει.
β. Του Νόμου 3463/2006 «ΚΔΚ» (ΦΕΚ 114/Α’/2006) – όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ. Του π.δ. 80/2016 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες (Α’ 145).
δ.Του άρθρου 203 του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133/Α’/19-07-2018) περί διατάκτη στους ΟΤΑ
2.Το υπ’ αριθμ.11.354 Πρωτογενές αίτημα από ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ. Περί της
αναγκαιότητας γιά ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΚΕΤΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΞΙΜ -ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ’.
3.Το υπ’ αριθμ. 12124 Τεκμηριωμένο αίτημα του Δημάρχου Τυρνάβου.
4.Το γεγονός ότι το ποσό της δεσμευόμενης, με την παρούσα, πίστωσης είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε και διαθέτουμε ποσό ύψους είκοσι χιλιάδες ευρώ ( 20.000,00 € ) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε
βάρος της πίστωσης του προϋπολογσμού εξόδων των παρακάτω ΚΑΕ του οικονομικού έτους 2023 για την ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΜΟΚΕΤΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΞΙΜ -ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ’

ΚΑΕ: 15-7135: Λοιπός εξοπλισμός

Ελέγχθηκε και βεβαιώνεται ότι:
α) η ανωτέρω δαπάνη συνολικού ύψους είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000,00) €,
είναι εντός του διαθεσίμου ποσοστού της πίστωσης του πρ/σμου Κ.Α.Ε. 15-7135 του
Δήμου Τυρνάβου οικονομικού έτους
β) η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1 α του άρθ.4 του πδ 80/2016.

Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις στο tirnavospress.gr, ακολουθήστε μας στο FacebookInstagramGoogle News, YouTube και Twitter.  Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου (όχι αυτολεξεί) ή μέρους αυτών μόνο αν: Αναφέρεται ως πηγή το tirnavospress.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά. – Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή – Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος.

Σχετικές Εικόνες:

Verified by MonsterInsights