HomeΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κόκκαλης σε Χατζηδάκη: Να αποσυνδεθεί το εποχικό επίδομα από τον χαρακτηρισμό της επιχείρησης ως εποχικής

Κόκκαλης σε Χατζηδάκη: Να αποσυνδεθεί το εποχικό επίδομα από τον χαρακτηρισμό της επιχείρησης ως εποχικής

«Το δικαίωμα τακτικής επιδότησης των εποχικά απασχολούμενων πρέπει να αποσυνδεθεί από το χαρακτηρισμό της επιχείρησης ως εποχικής» επισημαίνει ο βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ. κ. Βασίλης Κόκκαλης με ερώτησή του προς τον αρμόδιο υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Κωστή Χατζηδάκη.

 

Αναλυτικά η ερώτηση του κ. Κόκκαλη: «Στο άρθρο 4 του ν. 1545/1985 (Α’ 91), ορίζονται οι προϋποθέσεις για την εποχιακή εργασία και σύμφωνα με αυτό «ως εποχιακή θεωρείται η εργασία που παρέχεται σε επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις, υποκαταστήματα ή παραρτήματα επιχειρήσεων οι οποίες από τη φύση τους, τις καιρικές ή ιδιαίτερες συνθήκες ή λόγω των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών λειτουργούν κατά ημερολογιακό έτος για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από δύο και μικρότερο  από εννέα μήνες, κατά το υπόλοιπο δε χρονικό διάστημα του ημερολογιακού έτους δεν απασχολούν προσωπικό που υπερβαίνει το 25% του μέσου όρου του προσωπικού, το οποίο απασχολούν κατά την περίοδο αιχμής της δραστηριότητας τους”.

Ο νόμος αυτός στηρίζει το δικαίωμα των εποχιακά απασχολούμενων στην τακτική επιδότηση ανεργίας α) στις γενικές προϋποθέσεις που αφορούν στο χαρακτήρα της επιχείρησης ως εποχιακής και στο ποσοστό απασχόλησης μόνιμου προσωπικού κάτω από 25% του προσωπικού που απασχολείται εποχιακά, κα β) σε προϋποθέσεις που αφορούν στις ημέρες ασφάλισης – εργασίας του ίδιου του εποχικά εργαζόμενου. 

Κατά την διάρκεια ισχύος του ανωτέρω νόμου, έκτακτες συνθήκες, που αφορούσαν σε καταστάσεις ανάγκης μιας περιοχής που δραστηριοποιείται κάποια επιχείρηση εποχιακά χαρακτηρισμένη ή έκτακτες ανάγκες που αφορούσαν στο σύνολο της επικράτειας, όπως προσφάτως η πανδημία και η αναστολή λειτουργίας των επιχειρήσεων, τα μέτρα περιορισμού κατά την λειτουργία τους κλπ, επέβαλλαν την νομοθετική παρέμβαση και την ψήφιση τροπολογίας, με σκοπό να μην κινδυνεύουν οι εποχιακά εργαζόμενοι να απολέσουν το δικαίωμα στην επιδότηση ανεργίας, λόγω μη συμπλήρωσης του ορίου των 100 ημερών ασφάλισης. 

Ειδικότερα,  στο άρθρο 4 του ν. 1545/1985 (Α’ 91), προστέθηκε με το άρθρο 71 του Ν. 4837/2021, στην παρ. 9, εδάφιο, σύμφωνα με την οποία κατ’ εξαίρεση, ειδικά για το έτος 2021, για τους απασχολούμενους σε τουριστικά και επισιτιστικά, για τη χορήγηση του τακτικού επιδόματος ανεργίας αρκούν πενήντα (50) ημέρες εργασίας στην ασφάλιση κλάδου ανεργίας του ΟΑΕΔ, για να λάβουν την τακτική επιδότηση ανεργίας της παρ. 9 του άρθρου 6.

 Περαιτέρω, και στην ίδια κατεύθυνση θεσπίστηκε η επέκταση της ρύθμισης του άρθρου 71 του Ν. 4837/2021, που προβλέπει τη μείωση των ελάχιστων ημερών ασφάλισης, από 100 σε 50, για τη χορήγηση τακτικού επιδόματος ανεργίας στους εποχικά απασχολούμενους σε τουρισμό-επισιτισμό και στις υπόλοιπες κατηγορίες εποχικά απασχολούμενων. Πρόκειται για εργαζόμενους, ιδίως στην κονσερβοποιία, σε διαλογητήρια και στα λοιπά επαγγέλματα, που συνδέονται με τη γεωργία και τη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, οι οποίοι κινδύνευαν να μην συμπληρώσουν τον απαιτούμενο αριθμό ημερών ασφάλισης. 

Παρά το γεγονός αυτό όμως, οι εργαζόμενοι – εποχιακά απασχολούμενοι υφίστανται συνέπειες μη καταβολής σε αυτούς της επιδότησης ανεργίας, διότι εκτός από τον αριθμό των ημερών εργασίας, απαιτείται ο χαρακτηρισμός της επιχείρησης ως εποχικής με τον υπολογισμό της ποσόστωσης του 25% του προσωπικού που απασχολεί η επιχείρηση το λοιπό διάστημα. Πρόκειται για μια καταφανώς ανεπιεική ρύθμιση που ενώ αφορά την επιχείρηση εντούτοις, αντανακλά στον ίδιο τον εργαζόμενο και στο δικαίωμα της επιδότησης ανεργίας, καθώς επίσης, πρόκειται για μια ρύθμιση με αριθμητικό χαρακτήρα, που οδηγεί σε άδικα αποτελέσματα, καθώς εάν το ποσοστό του τακτικού προσωπικού είναι 24% ο εποχιακά εργαζόμενο δικαιούνται το επίδομα ανεργίας, καθώς η επιχείρηση χαρακτηρίζεται εποχιακή. Ενώ όμως, εάν απασχολεί  τακτικό προσωπικό που αντιστοιχεί στο 26% μέσου όρου του προσωπικού, το οποίο απασχολούν κατά την περίοδο αιχμής της δραστηριότητας τους, τότε οι εποχιακά απασχολούμενοι δεν δικαιούνται της επιδότησης. 

Παράδειγμα αυτής της ανεπιεικής ρυθμίσεως, είναι οι εργαζόμενοι που απασχολήθηκαν ως εποχικοί στη βιομηχανία επεξεργασίας φρούτων DELMONTE, οι οποίοι όχι μόνο δεν θα λάβουν το ταμείο ανεργίας, αλλά θα κληθούν να επιστρέψουν τα ποσά του Ταμείου Ανεργίας που εισέπραξαν από το 2018 έως σήμερα, γιατί ο χαρακτηρισμός της παραπάνω επιχείρησης ως εποχικής δεν έγινε με τα κριτήρια που προβλέπει η σχετική εγκύκλιος του ΟΑΕΔ(118454/16-06-89), δηλαδή φέρεται να απασχολεί προσωπικό άνω του 25% του εποχικού προσωπικού, γεγονός όμως που δεν αφορά το πρόσωπο του εργαζομένου και έτσι αδίκως υφίσταται την δυσμενή συνέπεια της μη καταβολής του επιδόματος ανεργίας, για λόγο που αφορά στην ίδια την επιχείρηση. 

ΕΠΕΙΔΗ, είναι ανάγκη να θεσμοθετηθούν ευνοϊκότερες προϋποθέσεις για τη χορήγηση τακτικής επιδότησης ανεργίας εποχιακά απασχολούμενων, που απασχολούνται ανεξαρτήτως σε πάσης φύσεως επιχειρήσεις, οι οποίες θα αφορούν αμιγώς στην συμπλήρωση του απαιτούμενου αριθμού ημερών ασφάλισης, ως την μοναδική προυπόθεση που πρέπει να συντρέχει στο πρόσωπο του εργαζομένου. 

ΕΠΕΙΔΗ, είναι ανάγκη να εξαλειφθεί η προϋπόθεση που αφορά στον χαρακτηρισμό της επιχείρησης ως εποχικής, ανάλογα με ποσοστό προσωπικού που κατά το υπόλοιπο χρονικό διάστημα του ημερολογιακού έτους απασχολεί, καθώς δεν αφορά στην σφαίρα του προσώπου του εργαζομένου, αλλά της επιχείρησης και αυτό δύναται να είναι ευμετάβλητο υποκείμενο σε διάφορες συνθήκες και εξωγενείς παράγοντες, που δεν πρέπει να επηρεάζουν τον εργαζόμενο. 

ΕΠΕΙΔΗ, επισημαίνεται η ανάγκη καταβολής του επιδόματος ανεργίας στους εποχικούς εργαζόμενους προκειμένου να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες καθώς τίθεται σε κίνδυνο ο βιοπορισμός τους.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός: 

  1. Πώς προτίθεται να επιλύσει το πρόβλημα που έχει ανακύψει με την μη καταβολή της επιδότησης ανεργίας στους εποχικά εργαζόμενους στο εργοστάσιο «DEL MONΤE»  και σε άλλα ομοειδή, καθώς επίσης πώς προτίθεται να παρέμβει νομοθετικά, ώστε να αποτραπεί το παράδοξο και άδικο να επιστραφούν από τους εργαζόμενους τα ποσά του ταμείου ανεργίας που εισέπραξαν από το 2018 έως σήμερα, γιατί ο χαρακτηρισμός της παραπάνω επιχείρησης ως εποχικής δεν έγινε με τα κριτήρια που προβλέπει η σχετική εγκύκλιος του ΟΑΕΔ (118454/16-06-89); 
  2. Προτίθεται να επιλύσει συνολικά και οριζόντια το ζήτημα των εποχικά εργαζομένων, ώστε οι προϋποθέσεις που αφορούν στον χαρακτηρισμό της επιχείρησης ως εποχικής να μην επηρεάζουν το δικαίωμα των εργαζομένων, αλλά οι εργαζόμενοι να χαρακτηρίζονται ως εποχικοί και να δικαιούνται μόνο με τον αριθμό ημερών ασφάλισης την χορήγηση της επιδότησης ανεργίας;»

Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις στο tirnavospress.gr, ακολουθήστε μας στο FacebookInstagramGoogle News, YouTube και Twitter.  Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου (όχι αυτολεξεί) ή μέρους αυτών μόνο αν: Αναφέρεται ως πηγή το tirnavospress.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά. – Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή – Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος.