HomeΕΛΛΑΔΑ

Κατατίθεται ο εθνικός φάκελος ενισχύσεων για το 2022 που δίνει σήμα για την αύξηση χαμηλών δικαιωμάτων

Κατατίθεται ο εθνικός φάκελος ενισχύσεων για το 2022 που δίνει σήμα για την αύξηση χαμηλών δικαιωμάτων

Μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή 30 Ιουλίου θα σταλεί στις Βρυξέλλες ο φάκελος που θα ορίσει το σύστημα άμεσων ενισχύσεων που θα ισχύσει για το ΟΣΔΕ του 2022, ο οποίος θα περιλαμβάνει και την αύξηση των χαμηλών δικαιωμάτων στο πλαίσιο του νέου κύκλου σύγκλισης που θα διαρκέσει μέχρι το 2026.

Οι μέχρι σήμερα πληροφορίες αναφέρουν ότι οι ελληνικές αρχές έχουν στα χέρια τους πρόταση από τους συμβούλους που έχουν αναλάβει τον σχεδιασμό της ΚΑΠ, για βήμα σύγκλισης 60% για το 2022. Με απλά λόγια αυτό σημαίνει:

 

Βοσκοτόπια: Σήµερα η µέση περιφερειακή αξία δικαιωµάτων ανά στρέµµα είναι στα 20,2 ευρώ σύµφωνα µε τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ως εκ τούτου, όλοι οι κτηνοτρόφοι το 2022 θα πρέπει να έχουν στην κατοχή τους δικαιώµατα µε ελάχιστη αξία 12 ευρώ και άνω το 2022.

 

Αροτραίες καλλιέργειες: Η µέση περιφερειακή αξία δικαιωµάτων ανά στρέµµα είναι στα 27,6 ευρώ. Όλοι οι αγρότες θα πρέπει να έχουν στην κατοχή τους δικαιώµατα αροτραίων καλλιεργειών µε ελάχιστη αξία 16,50 ευρώ και άνω το 2022.

 

∆ενδρώδεις καλλιέργειες: Η µέση περιφερειακή αξία δικαιωµάτων ανά στρέµµα είναι στα 34,1 ευρώ. Όλοι οι αγρότες θα πρέπει να έχουν στην κατοχή τους δικαιώµατα σε δενδρώδεις καλλιέργειες µε ελάχιστη αξία 20,50 ευρώ και άνω το 2022.

 

Για να χρηµατοδοτηθεί η αύξηση των δικαιωµάτων θα γίνει οριζόντια περικοπή ανά περιφέρεια ενίσχυσης στις επιδοτήσεις που βρίσκονται πάνω από το µέσο όρο ενισχύσεων (ιστορικά δικαιώµατα).

 

Με πέντε βήματα η κατάργηση των ιστορικών δικαιωμάτων

Για την οριστική κατάργηση των ιστορικών δικαιωµάτων µε πέντε σταδιακά βήµατα από το 2022 έως το 2026 δεσµεύτηκε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπήλιος Λιβανός από το Αποστολοπούλειο Πνευµατικό Κέντρο Τρίπολης όπου πραγµατοποιήθηκε η συνδιάσκεψη της νέας ΚΑΠ την περασµένη ∆ευτέρα.

Η συγκεκριµένη δέσµευση ήταν µέρος επτά παρεµβάσεων που προανήγγειλε για τη νέα προγραµµατική περίοδο ο υπουργός, ο οποίος ωστόσο, πέρα από τη σύγκλιση 100%, απέφυγε να δώσει οποιοδήποτε άλλο ουσιαστικό στίγµα για άλλα καθεστώτα όπως για παράδειγµα το πώς θα υπολογισθεί και θα λειτουργήσει η αναδιανοµή και οι συνδεδεµένες ενισχύσεις, το πώς θα κατανεµηθούν τα δικαιώµατα ενίσχυσης ή ακόµα-ακόµα και το πώς ακριβώς θα γίνουν τα βήµατα της σύγκλισης. 

Συγκεκριµένα, ο κ. Λιβανός ανέφερε:

Πρώτον: Καταργούνται οι ανισότητες των ιστορικών δικαιωµάτων, µε στρατηγικό σχεδιασµό, σταδιακά από το 2022 µε συγκεκριµένα βήµατα έως το 2026.

«Προχωράµε σε αλλαγή στην καταβολή της βασικής ενίσχυσης, µε την επιλογή µέσω της σύγκλισης στο 100% της µοναδιαίας τιµής δικαιώµατος ανά αγρονοµική Περιφέρεια», σηµείωσε ο κ. Λιβανός

∆εύτερον: Ενισχύονται οι µικρές και µεσαίες εκµεταλλεύσεις µέσω της αναδιανεµητικής ενίσχυσης.

Από το 2023 εφαρµόζεται η αναδιανεµητική ενίσχυση, δηλαδή η δίκαιη ενίσχυση των µικρών και µεσαίων εκµεταλλεύσεων µε πόρους που προέρχονται από τον περιορισµό των ενισχύσεων που λαµβάνουν οι µεγάλες γεωργικές εκµεταλλεύσεις.

Τρίτον: Προκειµένου να µην υπάρξουν αιφνιδιασµοί, για το 2022 το καθεστώς συνδεδεµένων θα παραµείνει σταθερό.  Ωστόσο από το 2023 προχωρά ο ανασχεδιασµό τους, µε γνώµονα την ενίσχυση παραγωγικών κατευθύνσεων, όπως είναι η κτηνοτροφία, οι πρωτεϊνούχες καλλιέργειες και τα ψυχανθή.

Τέταρτον: Ενσωµατώνοντται στο Στρατηγικό Σχέδιο γεωργικές πρακτικές επωφελείς  για το κλίµα και το περιβάλλον.

Mέσω στοχευµένων δράσεων που θα αφορούν στην προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή, στην προστασία των εδαφικών και υδατικών πόρων, στην προστασία της βιοποικιλότητας και του τοπίου & στην εφαρµογή µεθόδων γεωργίας ακριβείας.

Πέµπτον: Προωθείται η ηλικιακή ανανέωση του αγροτικού µας πληθυσµού µέσω της προσέλκυσης νέων ανθρώπων στον πρωτογενή τοµέα. «Αυξάνουµε στο στρατηγικό µας σχέδιο για τη νέα ΚΑΠ, πάνω από 3% το ποσοστό του προϋπολογισµού για τους νέους αγρότες», τόνισε ο κ. Λιβανός

Έκτον: Στηρίζονται τις βιολογικές καλλιέργειες µε βάση τη Στρατηγική «Από το Αγρόκτηµα στο Πιάτο».

Έβδοµον: Ενδυναµώνεται η αγροτική  εκπαίδευση & κατάρτιση. ∆ηµιουργείται το AKIS ( Agriculture Knowledge Innovation System), ένα σύγχρονο σύστηµα που καλύπτει πραγµατικά τις ανάγκες των παραγωγών µας και λειτουργεί σε τρία επίπεδα: εκπαίδευση – κατάρτιση, παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών και έρευνα.

Εν τω μεταξύ, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπήλιος Λιβανός ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο για την Κοινή Αγροτική Πολιτική 2021-2027 την Δευτέρα 26 Ιουλίου, επαναλαμβάνοντας τις προθέσεις του για κατάργηση των ιστορικών δικαιωμάτων και την ενεργοποίηση της αναδιανεμητικής ενίσχυσης- που είναι ούτως ή άλλως υποχρεωτική- από το 2023.

Όπως είπε, οι βασικότερες μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ αφορούν:

Πρώτον, καταργούνται οι ανισότητες των ιστορικών δικαιωμάτων, με στρατηγικό σχεδιασμό, σταδιακά από το 2022 με συγκεκριμένα βήματα έως το 2026.

Δεύτερον, ενισχύονται οι μικρές και μεσαίες εκμεταλλεύσεις μέσω της αναδιανεμητικής ενίσχυσης. Από το 2023 εφαρμόζεται η αναδιανεμητική ενίσχυση, δηλαδή δίκαιη ενίσχυση των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων με πόρους που προέρχονται από τον περιορισμό των ενισχύσεων που λαμβάνουν οι μεγάλες γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Τρίτον, στηρίζονται στοχευμένα σημαντικοί τομείς παραγωγής που αντιμετωπίζουν προβλήματα ανταγωνιστικότητας και βιωσιμότητας, μέσω των συνδεδεμένων ενισχύσεων. Από το 2023 προχωρά ο ανασχεδιασμός τους, με γνώμονα την ενίσχυση παραγωγικών κατευθύνσεων, όπως είναι η κτηνοτροφία, οι πρωτεϊνούχες καλλιέργειες και τα ψυχανθή.

Τέταρτον, ενσωματώνονται στο Στρατηγικό Σχέδιο γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον, σύμφωνα  με τις προτεραιότητες της ευρωπαϊκής πράσινης συμφωνίας  μέσω στοχευμένων δράσεων που θα αφορούν στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, στην προστασία των εδαφικών και υδατικών πόρων, στην προστασία της βιοποικιλότητας και του τοπίου και στην εφαρμογή μεθόδων γεωργίας ακριβείας.

Πέμπτον, προωθείται η  ηλικιακή ανανέωση του αγροτικού πληθυσμού μέσω της προσέλκυσης νέων ανθρώπων στον πρωτογενή τομέα.  Αυξάνεται στο στρατηγικό σχέδιο για τη νέα ΚΑΠ, πάνω από 3%, το ποσοστό του προϋπολογισμού για τους νέους αγρότες.

Έκτον, στηρίζονται οι βιολογικές καλλιέργειες με βάση τη Στρατηγική «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο».

Έβδομον, ενδυναμώνεται η αγροτική εκπαίδευση και κατάρτιση. Ενεργοποιείται το Πρόγραμμα Γεωργικών Συμβούλων και δημιουργείται το ΑΚΙS ( Agriculture Knowledge Innovation System), ένα σύγχρονο σύστημα που καλύπτει τις ανάγκες των παραγωγών και λειτουργεί σε τρία επίπεδα: εκπαίδευση – κατάρτιση, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και έρευνα.

Πηγή