Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για την τηλεργασία στο Δημόσιο σε… κανονικές συνθήκες

HomeΕΛΛΑΔΑ

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για την τηλεργασία στο Δημόσιο σε… κανονικές συνθήκες

Στη Βουλή κατατέθηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών για τη θέσπιση και σε κανονικές συνθήκες της τηλεργασίας στο δημόσιο, μετά την εφαρμογή της σε συνθήκες πανδημίας.

Η τηλεργασία θα έχει οικειοθελή χαρακτήρα για τον φορέα και τον εργαζόμενο και θα εφαρμόζεται εφόσον το επιτρέπει η φύση των καθηκόντων του υπαλλήλου. Παράλληλα, θα καθίσταται υποχρεωτική για τον υπάλληλο μόνο σε περίπτωση κινδύνου της δημόσιας υγείας και εκτάκτων συνθηκών και αναγκών (όπως ο κορονοϊός).

Η τηλεργασία θα ισχύει για μόνιμους ή αορίστου χρόνου υπαλλήλους ή ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα, μεταξύ άλλων και των απασχολούμενων με σύμβαση έμμισθης εντολής, ενώ εξαιρούνται το εκπαιδευτικό προσωπικό και οι εκπαιδευτές σε όλες τις δομές κάθε βαθμίδας εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Οι τηλεργαζόμενοι έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις (μισθό, ωράριο, ασφάλιση άδειες κ.λ.π) με τους υπαλλήλους που εργάζονται με φυσική παρουσία στο γραφείο.

Με το νομοσχέδιο ορίζεται ότι από απόσταση μπορεί να εργαστεί το 25% των υπαλλήλων ανά Διεύθυνση ή Αυτοτελές Τμήμα του φορέα, ενώ  ύστερα από αιτιολογημένο αίτημα του φορέα, το ποσοστό αυτό μπορεί να αυξηθεί έως το 50%.

Η εξ αποστάσεως εργασία παρέχεται σε καθορισμένες ημέρες ανά εβδομάδα και μήνα και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 40 εργάσιμες ημέρες ανά ημερολογιακό έτος. Παράλληλα, δεν ισχύει από τις 15 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου.

Η παροχή εξ αποστάσεως εργασίας μπορεί να παρασχεθεί από το σπίτι ή από άλλο σταθερό χώρο, όπου εγκαθίσταται ο «Σταθμός Τηλεργασίας», ο απαιτούμενος τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός και η τεχνολογική συσκευή, τα οποία παρέχονται από την υπηρεσία, εκτός εάν ο υπάλληλος επιλέξει να χρησιμοποιήσει τον προσωπικό του τεχνολογικό εξοπλισμό.

Σχετικές Εικόνες: