Εξετάσεις διαγνωστικού χαρακτήρα σε μαθητές  ΣΤ’ Δημοτικού και Γ’ Γυμνασίου στις 18 Μαΐου

HomeΠΑΙΔΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Εξετάσεις διαγνωστικού χαρακτήρα σε μαθητές ΣΤ’ Δημοτικού και Γ’ Γυμνασίου στις 18 Μαΐου

Στα πλαίσια της θεσμοθέτησης της «Ελληνικής PISA» την Τετάρτη 18 Μαΐου θα διεξαχθούν, σε εθνικό επίπεδο, οι εξετάσεις διαγνωστικού χαρακτήρα για μαθητές/τριες της ΣΤ’ τάξης των Δημοτικών σχολείων και της Γ’ τάξης των Γυμνασίων.

 

  • Οι διαγνωστικές εξετάσεις θα αφορούν στα γνωστικά αντικείμενα της Νεοελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών, και στοχεύουν στην έγκυρη και αξιόπιστη διάγνωση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων των μαθητών και μαθητριών. Για το σχολικό έτος 2021-22 στις διαγνωστικές εξετάσεις θα συμμετάσχουν 6.000 μαθητές από 600 σχολεία της χώρας, 300 Δημοτικά και 300 Γυμνάσια.
  • Τα σχολεία που επελέγησαν αποτελούν αντιπροσωπευτικό δείγμα από το σύνολο των σχολείων της χώρας, ανά βαθμίδα εκπαίδευσης, και επελέγησαν από Επιστημονική Επιτροπή.

 

Ο νέος αυτός θεσμός, που υπάρχει εδώ και χρόνια στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, ξεκινάει αποσκοπώντας στην εξαγωγή συμπερασμάτων ώστε να βελτιωθούν τα προγράμματα σπουδών, η διδακτική μεθοδολογία, το εκπαιδευτικό υλικό, αλλά και να υπάρξουν στοχευμένες επιμορφωτικές δράσεις για τους εκπαιδευτικούς.