Εγκρίθηκε η πρόταση για τους 2 νέους βρεφονηπιακούς σταθμούς δυναμικότητας 42 βρεφών από το Δήμο Τυρνάβου

HomeΤΥΡΝΑΒΟΣ

Εγκρίθηκε η πρόταση για τους 2 νέους βρεφονηπιακούς σταθμούς δυναμικότητας 42 βρεφών από το Δήμο Τυρνάβου

 Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τυρνάβου ενέκρινε τη Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου κατά πλειοψηφία την πρόταση του Δημάρχου Γιάννη Κόκουρα για τη συμμετοχή του Δήμου Τυρνάβου σε πρόγραμμα χρηματοδότησης δημιουργίας νέων βρεφονηπιακών σταθμών.
Το πρόγραµµα χρηµατοδότησης βασίζεται σε πόρους του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε σκοπό την ίδρυση και λειτουργία έως δύο νέων τµηµάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας.
Στο πλαίσιο της παραπάνω πρόσκλησης εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συµµετοχή του ∆ήµου Τυρνάβου στο εν λόγω χρηματοδοτικό πρόγραµµα.
Η πρόταση του Δήμου περιλαμβάνει:
Α) τη δηµιουργία νέου βρεφικού σταθµού δυναµικότητας έως 30 βρεφών στον Τύρναβο, σε υπάρχον κτήριο επί της οδού ∆ασκαλοπούλου (δίπλα στο Πολυδύναμο Αθλητικό Κέντρο), µε ποσό χρηµατοδότησης 50.000,00€ και
Β) τη δηµιουργία νέου τµήµατος βρεφικού σταθµού δυναµικότητας έως 12 βρεφών στον Αµπελώνα, σε υπάρχον κτήριο παιδικού σταθµού επί της οδού Σολωµού, µε ποσό χρηµατοδότησης 25.000,00€. Με την πρόταση διαφώνησε ο εκπρόσωπος της Συμπολιτείας Κώστας Χρυσοβέργης, επειδή όπως είπε με την πρόταση «αναιρούνται αποφάσεις µας ως προηγούµενης δηµοτικής αρχής» και μερικώς ο εκπρόσωπος της παράταξης «Η πόλη που θέλουμε» Σάμερ Αμάρι που τόνισε «Συµφωνούµε µε την χρηµατοδότηση για τη δηµιουργία βρεφικού σταθµού στον Τύρναβο, ωστόσο δεν υπάρχει γνωµοδότηση της Τεχνικής Υπηρεσίας για την απένταξη της αίτησης για την προηγούµενη θέση (στον Β΄ Παιδικό Σταθµό Τυρνάβου)…Στον Αµπελώνα συµφωνούµε, εφόσον υπάρχει συστέγαση µε τον παιδικό σταθµό».