HomeΘΕΣΣΑΛΙΑ

Εγκατάσταση συστημάτων τηλεμετρίας στα δίκτυα ύδρευσης του Δήμου Ελασσόνας

Σε εξέλιξη ανοιχτός διαγωνισμός Προϋπολογισμός έργου 8.948.670,80 €

Εγκατάσταση συστημάτων τηλεμετρίας στα δίκτυα ύδρευσης του Δήμου Ελασσόνας

Ανοιχτός διαγωνισμός βρίσκεται σε εξέλιξη για την επιλογή αναδόχου του έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού εξωτερικού δικτύου ύδρευσης και συστήματος ελέγχου κατανάλωσης και μείωσης διαρροών στα εσωτερικά δίκτυα διανομής νερού της Δ.Ε. Ελασσόνας του Δήμου Ελασσόνας» προϋπολογισμού 8.948.670,80 ευρώ (ποσό με ΦΠΑ) από το Δήμο Ελασσόνας.
 
Φορέας χρηματοδότησης του έργου είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α, ενώ το ΦΠΑ θα καλυφθεί από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑ Ελασσόνας.
Στόχος της υλοποίησης του έργου είναι ο εκσυγχρονισμός των δικτύων που αφορούν την ύδρευση αλλά και η διασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του συνολικού συστήματος μεταφοράς του νερού, με αντικειμενικό σκοπό της ΔΕΥΑ Ελασσόνας, ένα ολοκληρωμένο Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου, στο οποίο θα γίνεται ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτινων πόρων, μέσω ηλεκτρονικής αποτύπωσης του δικτύου μεταφοράς/διανομής νερού.
 
Σε δήλωση του ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Ν. Γάτσας τόνισε: «Αποτυπώνεται ξεκάθαρα πλέον το παραγόμενο έργο της Δημοτικής Αρχής, πάντα σε αγαστή συνεργασία με τις υπηρεσίες και τα συναρμόδια Υπουργεία. Η σύνταξη των μελετών μιας σειράς μεγάλων έργων, για το σύνολο του δήμου μας, μπορεί να ήταν μια χρονοβόρα διαδικασία, όμως αποτέλεσε, για όσους γνωρίζουν από αυτοδιοίκηση, την αρχή για την αλλαγή και την εξέλιξη του δήμου μας, με έργα υψίστης σημασίας. Αναφορικά με τη ΔΕΥΑ Ελασσόνας έχουμε δρομολογήσει μεγάλα έργα για τον πλήρη εκσυγχρονισμό της επιχείρησης όπως η εγκατάσταση πέντε φωτοβολταϊκών σταθμών συνολικής ισχύος περίπου 5 MWp, με σκοπό τον εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό των καταναλώσεων των υποδομών ύδρευσης και λυμάτων, προϋπολογισμού 4.265.600,00 €, καθώς και την αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης στην πόλη της Ελασσόνας, μετά από πολλές δεκαετίες, προϋπολογισμού 4.300.000,00 €. Το νέο μεγάλο έργο της τηλεμετρίας, αποδεικνύει την ετοιμότητα για άλλη μια φορά του δήμου μας να εξασφαλίσει τόσο μια νέα χρηματοδότηση, όσο και να αναβαθμίσει της υπηρεσίες της ΔΕΥΑ Ελασσόνας προς τους καταναλωτές. Μέσω της συγκεκριμένης παρέμβασης, θα δίνεται η δυνατότητα για καλύτερο έλεγχο στις διαρροές, καθώς σε πραγματικό χρόνο, θα εντοπίζεται το πρόβλημα και θα αντιμετωπίζεται εγκαίρως. Παράλληλα, μέσω της ίδιας παρέμβασης, θα εκσυγχρονιστεί το δίκτυο ύδρευσης, με τελικό στόχο οι καταναλωτές να απολαμβάνουν νερό εξαιρετικής ποιότητας».
 
Με τη σειρά του ο πρόεδρος της ΔΕΥΑ Ελασσόνας κ. Αθανάσιος Γεροφωκάς δήλωσε: «Με το έργο αυτό μπαίνει η διαχείριση του νερού σε μια νέα εποχή, σε ένα άλλο επίπεδο. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνουμε καλύτερη διαχείριση, ενώ θα μπορούμε να παρακολουθούμε σε πραγματικό χρόνο που εντοπίζεται το πρόβλημα. Πρόκειται, για ένα ακόμη σημαντικό έργο της ΔΕΥΑ, ένα έργο ζωτικής σημασίας για τον Δήμο μας και θέλω να ευχαριστήσω όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Ουσιαστικά με τα έργο αυτό θα έχουμε τον έλεγχο των δεξαμενών και γενικότερα την διαχείριση του δικτύου, έτσι ώστε να δίνουμε άμεσες λύσεις εκεί που χρειάζεται. Εντοπίζουμε δηλαδή εγκαίρως διαρροές και βλάβες στο δίκτυο ύδρευσης και επεμβαίνουμε άμεσα για την αποκατάστασή τους».
 
Πιο συγκεκριμένα, το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει την:
• Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία τριών (3) Σταθμών Ελέγχου (Μέτρησης) Διαρροών (ΤΣΕΔ) για την μέτρηση πίεσης σε κομβικά σημεία των εισόδων στο εσωτερικό δίκτυο διανομής της πόλης της Ελασσόνας.
• Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστημάτων μέτρησης και αποστολής δεδομένων κατανάλωσης που απαρτίζονται από έξι χιλιάδες διακόσιους εβδομήντα δύο (6.272) υδρομετρητές με ενσωματωμένη διάταξη αποστολής δεδομένων καθώς και σύστημα ασύρματου δικτύου αποτελούμενο από μονάδες επικοινωνίας για την ασύρματη μετάδοση των καταγεγραμένων δεδομένων στον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (ΚΣΕ).
• Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εβδομήντα δύο (72) Τοπικών Σταθμών Ελέγχου (ΤΣΕ) για την παρακολούθηση πίεσης, παροχής, στάθμης και ποιοτικών χαρακτηριστικών εκ των οποίων σαράντα (40) σε δεξαμενές, είκοσι έξι (26) σε γεωτρήσεις, τέσσερα (4) σε Αντλιοστάσια (Booster) – Δεξαμενές), ένας (1) σε πηγή – δεξαμενή και ένας (1) σε γεώτρηση – δεξαμενή.
• Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία τεσσάρων (4) Τοπικών Σταθμών Ελέγχου και Ρύθμισης Πίεσης (ΤΣΕΡΠ)
• Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία δεκατριών (13) Τοπικών Σταθμών Ελέγχου Πίεσης και Παροχής (ΤΣΕΠΠ)
• Αναβάθμιση και θέση σε λειτουργία ενός (1) Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (ΚΣΕ) με λογισμικό τηλεελέγχου- τηλεχειρισμού (SCADA) και διαχείρισης ασύρματης επικοινωνίας των Τοπικών Σταθμών Ελέγχου και των ΤΣΕΔ του εσωτερικού δικτύου και
• Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, τεκμηρίωσης και δοκιμαστικής λειτουργίας.
Για τους ενδιαφερόμενους προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 196400, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής https://dimoselassonas.gr/ Γενικές πληροφορίες παρέχονται από την κ. Αναστασία Κατσαγιάννη, τηλ.: 2493350108, e-mail: [email protected]
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 28/07/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 23:59. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 01/08/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00.
 

Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις στο tirnavospress.gr, ακολουθήστε μας στο FacebookInstagramGoogle News, YouTube και Twitter.  Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου (όχι αυτολεξεί) ή μέρους αυτών μόνο αν: Αναφέρεται ως πηγή το tirnavospress.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά. – Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή – Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος.