HomeΛΑΡΙΣΑ

Δ. Λαρισαίων: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο παζάρι Λάρισας 2023

Δ.  Λαρισαίων: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για συμμετοχή στο παζάρι Λάρισας 2023

Ο Δήμος Λαρισαίων, στα πλαίσια διοργάνωσης του ετήσιου Παζαριού 2023, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής:

 

  • δια ζώσης, ήτοι στον 1ο όροφο του Δημαρχιακού Μεγάρου (Ίωνος Δραγούμη 1, 2413500348),
  • ηλεκτρονικά, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του Δήμου (https://larissa-slgcloud.elocalgovernments.gr/login?gov=0&service=EXR%7CTEL%7CAPL) Οδηγίες σχετικά με τη χρήση της πλατφόρμας μπορείτε να βρείτε στο site του Δήμου (www.larissa.gov.gr) –E-Υπηρεσίες – Παζάρι Λάρισας 2023 – Αιτήσεις για Παζάρι 2023.

 

Οι ενδιαφερόμενοι που έχουν συμμετάσχει κατά το προηγούμενο έτος 2022, έχουν τη δυνατότητα να κατοχυρώσουν τους ίδιους χώρους μέχρι 31/08/2023 (καταβάλλοντας το αντίστοιχο τίμημα). Διαφορετικά δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Παζάρι Λάρισας 2023.

 

Σημειωτέον, ότι η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ο χάρτης του χώρου της εμποροπανήγυρης θα αναρτηθούν στον ενημερωτικό ιστότοπο του Δήμου Λαρισαίων (www.larissa.gov.gr) και στο Δημαρχιακό Κατάστημα.

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στο ετήσιο Παζάρι βάσει της παρ. 1 του αρ. 37 του Ν. 4849/2021έχουν ως πωλητές φυσικά και νομικά πρόσωπα, κάτοχοι:

1) βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές

2) άδειας παραγωγού πωλητή και επαγγελματία πωλητή δραστηριοποίησης στις λαϊκές αγορές

3) άδειας δραστηριοποίησης στο στάσιμο ή στο πλανόδιο εμπόριο

4) άδειας χειροτέχνη-καλλιτέχνη.

Οι θέσεις αποδίδονται στις παραπάνω κατηγορίες των πωλητών με την ακόλουθη ποσόστωση:

α) το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των θέσεων στους κατόχους βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές,

β) το δέκα τοις εκατό (10%) των θέσεων στους κατόχους άδειας παραγωγού πωλητή και επαγγελματία πωλητή που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές,

γ) το δέκα τοις εκατό (10%) των θέσεων στους κατόχους άδειας δραστηριοποίησης στο στάσιμο ή στο πλανόδιο εμπόριο και

δ) το πέντε τοις εκατό (5%) των θέσεων στους κατόχους άδειας χειροτέχνη καλλιτέχνη.

Σε περίπτωση όμως που υπάρχουν κενές θέσεις και οι ενδιαφερόμενοι θα είναι κάτοχοι άδειας που υπερβαίνει την ποσόστωση, θα εγκρίνεται η συμμετοχή τους, προκειμένου το Παζάρι να έχει πληρότητα.

Ο Δήμος Λαρισαίων διατηρεί το δικαίωμα να μην επιτρέψει στους ενδιαφερόμενους τη συμμετοχή τους, εάν δεν έχουν εξοφλήσει την οφειλή τους και στην περίπτωση αυτή δεν επιστρέφεται η τυχόν καταβληθείσα προκαταβολή.

Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση, η εισφορά, η εκμίσθωση και η παραχώρηση κατά χρήση, των περιπτέρων, από τους δικαιούχους σε οποιονδήποτε τρίτο.

Περίπτερα που μένουν αδιάθετα μετά την έναρξη του Παζαριού, θα διατίθενται στους ενδιαφερόμενους, ύστερα από υποβολή σχετικής αίτησης και αφού καταβάλλουν το τέλος χρήσης επιμεριζόμενο με τις ημέρες συμμετοχής τους.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Με την αίτηση συμμετοχής ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υποβάλει τα εξής δικαιολογητικά:

α) Υποχρεωτικά

  1. Φωτοαντίγραφο της άδειας που κατέχει κατά περίπτωση.
  2. Απόδειξη ταμειακής μηχανής.
  3. Δημοτική ενημερότητα από τον Δήμο Λαρισαίων (αυτεπάγγελτα-άρθρο 285 Δ.Κ.Κ.).

β) Προαιρετικά

  1. Φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων.
  2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης για δημότες Δήμου Λαρισαίων.
  3. Βεβαίωση της Ανώτατης Ομοσπονδίας Πολυτέκνων για δημότες Δήμου Λαρισαίων.

 

Τα έξοδα ηλεκτροδότησης και ηλεκτροφωτισμού των περιπτέρων, το ποσό των οποίων θα προκύψει μετά από τη διενέργεια σχετικής δημοπρασίας επιβαρύνουν τους μισθωτές. Επίσης, οι μισθωτές υποχρεούνται να είναι εφοδιασμένοι µε τουλάχιστον ένα πυροσβεστήρα 6 κιλών σκόνης, ο οποίος θα τοποθετείται σε εμφανές σημείο και θα συνοδεύεται µε βεβαίωση καταλληλόλητας από τον προμηθευτή του. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση ηλεκτρογεννητριών και γενικά ηλεκτροπαραγωγών ζευγών στο χώρο της εμποροπανήγυρης για λόγους πυρασφάλειας, ισοκατανομής των ηλεκτρικών φορτίων και γενικά ασφάλειας.

Επισημαίνεται, ότι η συμμετοχή στο Παζάρι Λάρισας συνεπάγεται ανεπιφύλακτα την αποδοχή όλων των όρων, από τους ενδιαφερόμενους, του Κανονισμού διοργάνωσης και λειτουργίας του Παζαριού.

Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις στο tirnavospress.gr, ακολουθήστε μας στο FacebookInstagramGoogle News, YouTube και Twitter.  Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου (όχι αυτολεξεί) ή μέρους αυτών μόνο αν: Αναφέρεται ως πηγή το tirnavospress.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά. – Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή – Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος.