«Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στους πληγέντες από τον σεισμό στις 3 Μαρτίου 2021 στο Δήμο Τυρνάβου»

HomeΤΥΡΝΑΒΟΣ

«Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στους πληγέντες από τον σεισμό στις 3 Μαρτίου 2021 στο Δήμο Τυρνάβου»

Ο Δήμαρχος Τυρνάβου Γιάννης Κόκουρας εγκρίνει σύμφωνα με τις αποφάσεις με αριθμό 223-224-225, τις κάτωθι αιτήσεις κατοίκων του Δήμου Τυρνάβου και συγκεκριμένα στα Δελέρια  3 αιτήσεις με το ποσό των 600 ευρώ, 9 αιτήσεις στον Αμπελώνα με το ποσό τον 600 ευρώ και  3 αιτήσεις στον Τύρναβο με το ποσό των 600 ευρώ  σε δικαιούχους για την χορήγηση επιδόματος πρώτων βιοτικών αναγκών, των οποίων η κύρια κατοικία έχει πληγεί από τον σεισμό στις 3 Μάρτιου 2021 και έχει περιέλθει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης του άρθρου 1 της ΚΥΑ 33862/06-05-2019 ( ΦΕΚ 1699/Β/16-5-2019). 

1 5276/18-03-2021 ΔΕΛΕΡΙΑ 600,00
2 4678/17-03-2021 ΔΕΛΕΡΙΑ 600,00
3 5757/29-03-2021 ΔΕΛΕΡΙΑ 600,00

1 5754/29-03-2021 ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ 600,00
2 5171/22-03-2021 ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ 600,00
3 4327/16-03-2021 ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ 600,00
4 4145/16-03-2021 ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ 600,00
5 4240/16-03-2021 ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ 600,00
6 4249/16-03-2021 ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ 600,00
7 4267/16-03-2021 ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ 600,00
8 4212/16-03-2021 ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ 600,00
9 4181/16-03-2021 ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ 600,00

1 5439/24-03-2021 ΤΥΡΝΑΒΟΣ 600,00
2 3771/10-03-2021 ΤΥΡΝΑΒΟΣ 600,00
3 5433/24-03-2021 ΤΥΡΝΑΒΟΣ 600,00

Επίσης εγκρίθηκε χρηματικό ένταλμα πληρωμής σε 59 δικαιούχους με το συνολικό ποσό των 40.800 χιλιάδων ευρώ, ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΜΕΣΩΝ ΒΙΟΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ 3ης-03-2021.