«Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε σεισμόπληκτους σε Τύρναβο και Δαμάσι»

HomeΤΥΡΝΑΒΟΣ

«Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε σεισμόπληκτους σε Τύρναβο και Δαμάσι»

Ο Δήμαρχος Τυρνάβου Γιάννης Κόκουρας εγκρίνει σύμφωνα με τις αποφάσεις με αριθμό 179- 180, τις αιτήσεις κατοίκων του Δήμου Τυρνάβου και συγκεκριμένα στον Τύρναβο  1ο αιτήσεις με το ποσό των 600 ευρώ και στο Δαμάσι 1 αίτηση με το ποσό των 600 ευρώ σε δικαιούχους για την χορήγηση επιδόματος πρώτων βιοτικών αναγκών, των οποίων η κύρια κατοικία έχει πληγεί από τον σεισμό στις 3 Μάρτιου 2021 και έχει περιέλθει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης του άρθρου 1 της ΚΥΑ 33862/06-05-2019 ( ΦΕΚ 1699/Β/16-5-2019). 

1 5435/24-03-2021 ΤΥΡΝΑΒΟΣ 600,00
2 5778/29-03-2021 ΤΥΡΝΑΒΟΣ 600,00
3 5615/26-03-2021 ΤΥΡΝΑΒΟΣ 600,00
4 6094/02-04-2021 ΤΥΡΝΑΒΟΣ 600,00
5 4639/17-3-2021 ΤΥΡΝΑΒΟΣ 600,00
6 6147/02-04-2021 ΤΥΡΝΑΒΟΣ 600,00
7 3175/05-03-2021 ΤΥΡΝΑΒΟΣ 600,00
8 5387/24-03-2021 ΤΥΡΝΑΒΟΣ 600,00
9 7121/09-04-2021 ΤΥΡΝΑΒΟΣ 600,00
10 328/06-03-2021 ΤΥΡΝΑΒΟΣ 600,00

1 4917/17-03-2021 ΔΑΜΑΣΙ 600,00