HomeΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Αυτόματα στο gov.gr ταυτότητες και διαβατήρια

Αυτόματα στο gov.gr ταυτότητες και διαβατήρια

Σύμφωνα με ΦΕΚ που δημοσιεύτηκε διατίθενται στο πληροφοριακό σύστημα «Θυρίδα gov.gr» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στοιχεία από διαβατήρια και ταυτότητες.

Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Θυρίδα gov.gr».

Διατίθενται στο πληροφοριακό σύστημα «Θυρίδα gov.gr» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης:

α) η διαδικτυακή υπηρεσία «Στοιχεία Διαβατηρίων» του πληροφοριακού συστήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, με τις μεθόδους:

– Αναζήτηση διαβατηρίων Ελλήνων πολιτών με βάση αριθμό διαβατηρίου ή ονοματεπώνυμο και ημερομηνία γέννησης για την ανάκτηση των στοιχείων διαβατηρίου του πολίτη (findPassportByParameters).
– Αναζήτηση έγκυρων διαβατηρίων Ελλήνων πολιτών (Επαλήθευση εγκυρότητας διαβατηρίου) για τον έλεγχο της εγκυρότητας ενός διαβατηρίου (findValidPassport ByParameters).

β) Η διαδικτυακή υπηρεσία «Στοιχεία Δελτίων Αστυνομικής Ταυτότητας» του πληροφοριακού συστήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, με τη μέθοδο αναζήτησης στοιχείων με βάση έναν Αριθμό Δελτίου Ταυτότητα για την ανάκτηση των στοιχείων ταυτότητας του (searchIdentitiesById).

2. Οι διαδικτυακές υπηρεσίες της παρ. 1 διατίθενται για την ταυτοποίηση πολιτών που προσέρχονται στα ΚΕΠ και τους Φορείς και εξυπηρετούνται από το Πληροφοριακό Υποσύστημα «Θυρίδα gov.gr».

Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα της Ενιαίας Ψηφιακής πύλης.

1. Διατίθενται σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα που λειτουργεί στην «Ενιαία Ψηφιακή Πύλη gov.gr» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης:

α) η διαδικτυακή υπηρεσία «Στοιχεία Διαβατηρίων» του πληροφοριακού συστήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, με τη μέθοδο αναζήτησης βάσει αριθμού διαβατηρίου ή ονοματεπώνυμου και ημερομηνίας γέννησης για την ανάκτηση των στοιχείων διαβατηρίου του πολίτη (findPassportByParameters),
β) η διαδικτυακή υπηρεσία «Στοιχεία Δελτίων Αστυνομικής Ταυτότητας» του πληροφοριακού συστήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, με τις μεθόδους:

– Αναζήτηση με βάση έναν αριθμό δελτίου ταυτότητας για την ανάκτηση των στοιχείων ταυτότητας του πολίτη (searchIdentitiesById).
– Αναζήτηση ιστορικού ταυτοτήτων με βάση έναν αριθμό δελτίου ταυτότητας για την ανάκτηση των στοιχείων ταυτότητας του πολίτη (getRelevantIdentities).

2. Οι διαδικτυακές υπηρεσίες της παρ. 1 διατίθενται με σκοπό την ανάκτηση των στοιχείων ταυτότητας ή διαβατηρίου των αιτούντων κατά τη διαδικασία έκδοσης του ψηφιακού πιστοποιητικού Covid-19 μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας που λειτουργεί στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην από 30.5.2021 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Θέσπιση, περιεχόμενο και διαδικασία έκδοσης Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19» (Α΄ 87), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α΄ 95).

Τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας.

1. Η διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών διενεργείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας των Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., την Πολιτική Ορθής Χρήσης διαδικτυακών υπηρεσιών και τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

2. Οι αρμόδιες υπηρεσίες διαχείρισης των πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχουν την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων πληροφοριών και, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή, καθώς και την υποχρέωση χρήσης των λαμβανομένων πληροφοριών αποκλειστικά και μόνον για τον σκοπό που περιγράφεται στην παρούσα απόφαση.

[quads id=4]

πηγή