Αναστολή πληρωμής επιταγών

HomeΕΛΛΑΔΑ

Αναστολή πληρωμής επιταγών

Με μείωση τζίρου τουλάχιστον 40%, έναντι 50% στην προηγούμενη ρύθμιση, θα παίρνουν την αναστολή οι επιχειρήσεις που πλήττονται, χωρίς να έχουν κλείσει με κρατική εντολή - Σύμφωνα με την απόφαση, από τις 12 έως τις 17 του μηνός οι επιχειρήσεις θα πρέπει να δηλώσουν τα ακαθάριστα έσοδά τους για τους μήνες Οκτώβριο έως Δεκέμβριο 2020 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ «myBusinessSupport».

Σύμφωνα με την απόφαση, άκυρες θεωρούνται όσες επιταγές σφραγίστηκαν από τις αρχές Ιανουαρίου για επιχειρήσεις και επαγγελματίες που έχουν κλείσει με κρατική εντολή ή ανήκουν στους πληττόμενους ΚΑΔ και καταγράφουν μείωση τζίρου κατά 40% το διάστημα Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2020 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Η υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε αργά χθες το βράδυ θέτει σε εφαρμογή την παράταση κατά 75 ημέρες στην προθεσμία πληρωμής των επιταγών που λήγουν έως και τις 28 Φεβρουαρίου βάσει συγκεκριμένων ΚΑΔ.

Από τις 12 έως τις 17 του μηνός οι επιχειρήσεις θα πρέπει να δηλώσουν τα ακαθάριστα έσοδά τους για τους μήνες Οκτώβριο έως Δεκέμβριο 2020 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ «myBusinessSupport».

Ειδικότερα, το μέτρο της αναστολής πληρωμής επιταγών κατά 75 ημέρες αφορά:

-Επιχειρήσεις που είναι κλειστές με κρατική εντολή.

-Επιχειρήσεις που έχουν πληγεί δραστικά από την επιδημία του κορονοϊού και εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών μεγαλύτερο του 40% για την περίοδο Οκτωβρίου έως Δεκεμβρίου 2020, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο έτους 2019.

-Επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν μετά την 1η.1.2020, με δραστηριότητα που εμπίπτει στις λίστες των ΚΑΔ.

Παράλληλα, από τις 25.1.2021 και μέχρι τις 28.2.2021, αναστέλλονται οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων, κατά 75 ημέρες από την αναγραφόμενη ημερομηνία επί εκάστου αξιογράφου, οφειλόμενων από πληττόμενες επιχειρήσεις, οι οποίες στις 5.11.2020 έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας από τους αναφερόμενους -κατά περίπτωση- στους συνημμένους πίνακες των Παραρτημάτων 1 και 2, οι οποίοι και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 5.11.2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας (όπως αυτή αναγράφεται στα Παραρτήματα 1 και 2), της αρχικής δήλωσης φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ την 5.11.2020.

Πως υπολογίζεται ο μειωμένος κύκλος εργασιών για το 2020 κατά ποσοστό μεγαλύτερο από 40% σε σχέση με το 2019

Α) Για τις επιχειρήσεις που είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ, είτε αυτές τηρούν απλογραφικά βιβλία είτε τηρούν διπλογραφικά, λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα του κύκλου εργασιών μηνών Οκτωβρίου έως και Δεκεμβρίου 2019 και συγκρίνεται με το αντίστοιχο του 2020, εάν παρουσιάζει μείωση κατά ποσοστό μεγαλύτερο από 40%.

Β) Για τις επιχειρήσεις που δεν είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ ή είναι υποκείμενες και απαλλασσόμενες, λαμβάνεται υπόψη, το άθροισμα των ακαθαρίστων εσόδων μηνών Οκτωβρίου έως και Δεκεμβρίου 2020, όπως αυτά έχουν διακριτά δηλωθεί ή θα δηλωθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» της ΑΑΔΕ. Η δήλωση των ακαθαρίστων εσόδων στην πλατφόρμα, δύναται να πραγματοποιηθεί από τις 12 Φεβρουαρίου 2021 μέχρι τις 17 Φεβρουαρίου 2021.

Η διασταύρωση των φορολογικών στοιχείων και ο έλεγχος για την πλήρωση των προϋποθέσεων πραγματοποιείται με ηλεκτρονικό τρόπο από την ΑΑΔΕ.

Με τη νέα απόφαση γίνεται λίγο πιο εύκολη η εξόφληση των επιταγών για τις επιχειρήσεις που πλήττονται από την πανδημία. Στην προηγούμενη εφαρμογή του μέτρου, για την περίοδο Απριλίου – Σεπτεμβρίου 2020, πολλές πληττόμενες επιχειρήσεις, που είχαν μεγάλη μείωση τζίρου, από 20% – 50%, και δυσκολεύονταν να εξυπηρετήσουν τις υποχρεώσεις τους, δεν είχαν επωφεληθεί από την αναστολή, επειδή το όριο μείωσης τζίρου είχε τεθεί κατ’ ελάχιστον στο 50%. Τώρα, το όριο κατεβαίνει στο 40% για τη μείωση τζίρου της περιόδου Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2020, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019, και παραμένει αρκετά υψηλό, αλλά πιθανότατα θα επιτρέψει σε μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων να επωφεληθούν. Σημειώνεται ότι εντάσσονται στη ρύθμιση χωρίς άλλα κριτήρια και όλες οι επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν μέσα στο 2020.

Πηγή