Αναρτήθηκαν τα στοιχεία των υποψηφίων που κρίθηκαν ικανοί στην Αστυνομία, Πυροσβεστική, Λιμενικό και Στρατό

HomeΠΑΙΔΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αναρτήθηκαν τα στοιχεία των υποψηφίων που κρίθηκαν ικανοί στην Αστυνομία, Πυροσβεστική, Λιμενικό και Στρατό

Στην ιστοσελίδα του  υπουργείου  Παιδείας https://results.it.minedu.gov.gr/ από την Παρασκευή 7 Ιουλίου 2023 και ώρα 12:00μ.μ., έχουν αναρτηθεί τα στοιχεία των υποψηφίων που κρίθηκαν κατάλληλοι-ικανοί στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών, Αστυνομικών Σχολών, των Σχολών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, των Σχολών του Λιμενικού Σώματος και της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

Οι υποψήφιοι της Γενικής Σειράς και των Ειδικών Κατηγοριών, μπορούν να ενημερωθούν για την καταλληλόλητα-ικανότητα τους, πληκτρολογώντας στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση τον οκταψήφιο Κωδικό τους Αριθμό Εξετάσεων και τα τέσσερα πρώτα αρχικά γράμματα των ονομαστικών τους στοιχείων (Επώνυμο-Όνομα-Πατρώνυμο-Μητρώνυμο).

Διευκρινίζεται ότι για κάθε υποψήφιο θα αναφέρονται μόνο οι Σχολές εκείνες για τις οποίες έχει κριθεί κατάλληλος-ικανός στις προκαταρκτικές εξετάσεις (υγειονομικές, ψυχοτεχνικές, αθλητικές δοκιμασίες κλπ.).

Σχετικές Εικόνες:

Verified by MonsterInsights