Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης εργασίας δίμηνης διάρκειας στο Δήμο Τυρνάβου

HomeΤΥΡΝΑΒΟΣ

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης εργασίας δίμηνης διάρκειας στο Δήμο Τυρνάβου

Ανακοίνωση για την πρόσληψη τριών (03) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας 2 μηνών,

προς κάλυψη των αναγκών του στις Υπηρεσίες Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού και Νεκροταφείων στον Δήμο Τυρνάβου.

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αυτοπροσώπως στο Γραφείο Προσωπικού (Δημαρχείο Τυρνάβου, 1ος όροφος) την αίτηση, με αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας και υπεύθυνη δήλωση, μέσα σε προθεσμία τριών εργάσιμων (3) ημερών από 26/07/2022 έως 28/07/2022 και ώρα 14:00.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Κάνετε εδώ την αίτηση