Αγροτική οδοποιία στις ΔΕ Τυρνάβου και Αμπελώνα με πρόγραμμα Τρίτση αξίας 2.270.000 εκ.€

HomeΤΥΡΝΑΒΟΣ

Αγροτική οδοποιία στις ΔΕ Τυρνάβου και Αμπελώνα με πρόγραμμα Τρίτση αξίας 2.270.000 εκ.€

Αγροτική οδοποιία στις ΔΕ Τυρνάβου και Αμπελώνα με χρηματοδότηση των έργων από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης.

Δύο μεγάλα έργα αγροτικής οδοποιίας στις ΔΕ Τυρνάβου και Αμπελώνα θα προχωρήσει ο Δήμος Τυρνάβου σύμφωνα με την απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης & Εφαρµογής Υπουργείου Εσωτερικών καθώς εγκρίθηκε η ένταξη του έργου στο Πρόγραµµα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

 

Το 1ο έργο με αριθµό Απόφασης: 234/2022 έχει εγκριθεί με τίτλο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ ∆.Ε. ΤΥΡΝΑΒΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ» Το έργο στη Δ.Ε. Τυρνάβου είναι συνολικού προϋπολογισμού 1.620.οοο εκ. €

Το 2ο έργο με αριθμό απόφασης: έχει εγκριθεί με τίτλο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ ∆.Ε. ΑΜΠΕΛΩΝΑ ∆ΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ» και είναι συνολικού προϋπολογισμού 650.000 €.

Η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Τυρνάβου στην τελευταία της συνεδρίαση προχώρησε στην έγκριση των τευχών δημοπράτησης των δύο έργων με ανάλογες ομόφωνες αποφάσεις στις οποίες εκφράστηκαν επιφυλάξεις ως εξής:

Ο κ. Αµάρι Σάµερ – Αθανάσιος, ο οποίος είπε τα εξής:«Συµφωνούµε, µε την επιφύλαξη και προϋπόθεση, όπως είχε βεβαιώσει το Υπουργείο και ο ∆ήµαρχος, ότι δεν θα επιστραφούν χρήµατα από τον ∆ήµο και δεν θα δεσμευτούν χρήματα από τα τακτικά έσοδα και τις ΚΑΠ του ∆ήµου. Σε περίπτωση που ισχύσει κάτι από αυτά διαφωνούμε».

Στη συνέχεια το λόγο πήρε η κ. Μπάσµπα ∆ιαµάντω, η οποία είπε τα εξής: «Συµφωνούµε µε την παρατήρηση ότι θα πρέπει να διεκδικήσουµε χρηµατοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισµό».

Δημοτική Ενότητα Τυρνάβου, Δ.Δ.Αργυροπουλίου, Δ.Δ.Δαμασίου, Δ.Δ.Δένδρων και Δ.Δ.Τυρνάβου

Τα χαρακτηριστικά του έργου

Το έργο περιλαμβάνει την βελτίωση της υποδομής 9 υφιστάμενων αγροτικών οδών συνολικού μήκους 13.940m.

Ο πρώτος μήκους 1.840m βρίσκεται στην κτηματική περιοχή Δ.Δ.Αργυροπουλίου (θέση Παλιάμπελα), ο δεύτερος και ο τρίτος βρίσκεται στην κτηματική περιοχή Δ.Δ.Δαμασίου, μήκους 2.000m (θέση Πρίνος) και 1.150m (θέση Μαγούλα) αντίστοιχα, ο τέταρτος μήκους 1.700m βρίσκεται στην κτηματική περιοχή Πλατανουλίων – Δ.Δ.Δένδρων,

ο πέμπτος μήκους 1.140m βρίσκεται στην κτηματική περιοχή Αγίας Σοφίας – Δ.Δ. Δένδρων, ο έκτος μήκους 2.640m βρίσκεται στην κτηματική περιοχή Δένδρων – Δ.Δ.Δένδρων,

ο έβδομος μήκους 690m βρίσκεται στην κτηματική περιοχή Περαχώρας Δ.Δ. Τυρνάβου, ο όγδοος μήκους 1.360m βρίσκεται στην κτηματική περιοχή Βρύση Δ.Δ.Τυρνάβου και ο ένατος μήκους 1.420m βρίσκεται στην κτηματική περιοχή Δ.Δ. Τυρνάβου (θέση Μπαλαμπάνη Αμπελότοπος).

Εργασίες:

• Θα γίνουν εκσκαφές και εξυγίανση του εδάφους όπου είναι απαραίτητο.

• Θα γίνει η απαραίτητη ισοπέδωση σε βάθος έως 0,10m.

• Θα κατασκευασθούν επιχώσεις με κατάλληλα υλικά (Ε4, 3Α κλπ.) όπου απαιτείται.

• Θα γίνει ασφαλτόστρωση των αγροτικών οδών σε συνολικό μήκος 15.250m και σε πλάτος από 3,5 έως 8m.

• Θα γίνει η απαιτούμενη διαγράμμιση σε συνολικό μήκος 15.250m και κάθετη σήμανση των οδών.

Δημοτική Ενότητα Αμπελώνα, Δ.Δ. Αμπελώνα και Δ.Δ.Βρυοτόπου

Τα χαρακτηριστικά του έργου

Το έργο περιλαμβάνει την βελτίωση της υποδομής 2 υφιστάμενων αγροτικών οδών συνολικού μήκους 6.040m. Ο πρώτος μήκους 3.780m βρίσκεται στην κτηματική περιοχή Αμπελώνα και ο δεύτερος μήκους 2.260m βρίσκεται στην κτηματική περιοχή Βρυοτόπου.

Εργασίες:

• Θα γίνουν εκσκαφές και εξυγίανση του εδάφους όπου είναι απαραίτητο.

• Θα γίνει η απαραίτητη ισοπέδωση σε βάθος έως 0,10m.

• Θα κατασκευασθούν επιχώσεις με κατάλληλα υλικά (Ε4, 3Α κλπ.) όπου απαιτείται.

• Θα γίνει ασφαλτόστρωση των αγροτικών οδών σε συνολικό μήκος 6.040m και σε πλάτος από 3,5 έως 4,5m.

• Θα γίνει η απαιτούμενη διαγράμμιση σε συνολικό μήκος 6.030m και κάθετη σήμανση των οδών.

[quads id=5]