7 εκατ. Ευρώ σε Δήμους για την προστασία των λουομένων

HomeΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

7 εκατ. Ευρώ σε Δήμους για την προστασία των λουομένων

Τα τελευταία δύο χρόνια, στο πλαίσιο μεγιστοποίησης της ασφάλειας και του ελέγχου, αυξήθηκε το ποσοστό της ναυαγοσωστικής κάλυψης με αποτέλεσμα τη μείωση των θανάσιμων ατυχημάτων κατά 11% το 2021 σε σχέση με το 2019, ενώ στους Δήμους, που για πρώτη φορά προσέλαβαν ναυαγοσώστες, τα θανάσιμα ατυχήματα έχουν μειωθεί σε ποσοστό πάνω από 20%.

 

  • Στο μεταξύ, λειτουργεί το νέο, αναβαθμισμένο πληροφοριακό σύστημα για την τήρηση των κανόνων ασφάλειας στις παραλίες.
  • Τα τελευταία μόνο 2 χρόνια, έχουν πραγματοποιηθεί  από το Λιμενικό Σώμα πάνω από 25.000 ψηφιακοί αστυνομικοί έλεγχοι.
  • Για την ενίσχυση της ασφάλειας των λουομένων και  την κάλυψη δαπανών για υπηρεσίες  ναυαγοσωστικής κάλυψης σε οργανωμένες ή μη παραλίες με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών σε συνεργασία και με το Υπουργείο Οικονομικών, κατανέμονται 7 εκατ. ευρώ σε Δήμους της χώρας.