1 στις 2 επιχειρήσεις εστίασης προχώρησαν σε κάποιου είδους επένδυση μέσα στην πανδημία

HomeΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

1 στις 2 επιχειρήσεις εστίασης προχώρησαν σε κάποιου είδους επένδυση μέσα στην πανδημία

Παρά το δυσμενές περιβάλλον της πανδημίας κατά τη διάρκεια της οποίας οι επιχειρήσεις εστίασης παρέμειναν για μεγάλο χρονικό διάστημα κλειστές λόγω των περιοριστικών μέτρων σχεδόν μία στις δύο προχώρησε σε κάποιου είδους επένδυση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία έρευνας του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, το 51,5% των επιχειρήσεων του κλάδου πραγματοποίησε σε επενδύσεις εν μέσω πανδημίας, οι οποίες ωστόσο είναι χαμηλής κλίμακας.

Μεγάλο μέρος των επενδύσεων, όπως παρατηρείται, κατευθύνθηκε για την ανανέωση του υφιστάμενου κεφαλαιουχικού εξοπλισμού, ο οποίος λόγω μη αξιοποίησης ή υπο-αξιοποίησής του. υπέστη φθορές κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Συγκεκριμένα, το 32,4% των επιχειρήσεων πραγματοποίησε επενδύσεις σε «Μηχανολογικό εξοπλισμό και λοιπά μηχανήματα (π.χ. οχήματα)».

Σχεδόν αντίστοιχο ποσοστό επιχειρήσεων (35,3%) πραγματοποίησε κάποια επένδυση σε «Κτιριακές εγκαταστάσεις και λοιπό εξοπλισμό».

Μια στις τρεις επιχειρήσεις επένδυσε στην τεχνολογία

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός, ότι σχεδόν μία στις τρεις επιχειρήσεις, προχώρησε σε επενδύσεις στην κατηγορία «Τεχνολογικός εξοπλισμός και ψηφιακές τεχνολογίες. Για παράδειγμα σελογισμικό, ψηφιακές συσκευές και εφαρμογές, σύστημα ψηφιακών παραγγελιών, ψηφιακό μάρκετινγκ κλπ).

Άλλωστε με κλειστά τα καταστήματα εστίασης για αρκετούς μήνες λόγω των περιορισμών, το ψηφιακό κανάλι και το online delivery αποτελούσε εκείνη την περίοδο τη μοναδική διέξοδο προκειμένου να συνεχίσουν να λειτουργούν.

Είναι εξάλλου ενδεικτικό από τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις εστίασης που δραστηριοποιούνται σε ψηφιακές πλατφόρμες, οι μισές (50,1%) δηλώσαν ότι προχώρησαν στη συγκεκριμένη κίνηση κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Το ύψος των επενδύσεων και οι πηγές χρηματοδότησης

Σε ό,τι αφορά το ύψος των επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν από τις επιχειρήσεις, περίπου οι μισές (49%) πραγματοποίησαν επενδύσεις έως 10.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα το 37% των επιχειρήσεων πραγματοποίησε επενδύσεις έως 5.000 ευρώ, ενώ το 12% πραγματοποίησε επενδύσεις μεταξύ 20.000 και 30.000 ευρώ και 17% καταγράφει επενδύσεις σε ποσά άνω των 30.000 ευρώ.

Σχετικά τέλος με τις πηγές χρηματοδότησής τους το 65,1% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι χρηματοδότησε τις νέες επενδύσεις με ίδια κεφάλαια.

Ποσοστό 8,5% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι χρηματοδότησε τις επενδύσεις μέσω προγραμμάτων χρηματοδότησης (π.χ. ΕΣΠΑ), ενώ μόλις το 2,8% χρηματοδότησε τις επενδύσεις μέσω τραπεζικού δανεισμού. Τέλος ένα ποσοστό 20,8% δηλώνει ότι χρηματοδότησε τις επενδύσεις του από δανεισμό μέσω φίλων και οικογένειας.

Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις στο tirnavospress.gr, ακολουθήστε μας στο FacebookInstagramYouTubeGoogle News και Twitter.  

πηγή