Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τυρνάβου για την εκλογή νέου Αντιπροέδρου Δ.Σ.

HomeΤΥΡΝΑΒΟΣ

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τυρνάβου για την εκλογή νέου Αντιπροέδρου Δ.Σ.

Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 11:30΄ στο «Εμμανουήλειο Πνευματικό Κέντρο Τυρνάβου» (οδός: Λαρίσης 4, Τύρναβος) θα συνεδριάσει κεκλεισμένων των θυρών το Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 71 του ν. 4555/2018, την αριθ. 87/59646/2019 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. και το αριθ. πρωτ. 60249/22-09-2020 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ., με θέμα ημερήσιας διάταξης:

  1. Εκλογή νέου Αντιπροέδρου Δημοτικού Συμβουλίου Τυρνάβου. 

Σχετικές Εικόνες: