Νομοσχέδιο αυξάνει το ηλικιακό όριο απόκτησης παιδιού στα 54 έτη

HomeΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Νομοσχέδιο αυξάνει το ηλικιακό όριο απόκτησης παιδιού στα 54 έτη

Σήμερα ψηφίζεται από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο που αφορά την Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή, το οποίο αυξάνει το ηλικιακό όριο απόκτησης παιδιού στα 54 έτη.

Μέχρι σήμερα μια γυναίκα μπορούσε να αποκτήσει παιδί μέσω εξωσωματικής γονιμοποίησης έως τα 50 έτη. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, η Ελλάδα με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο θα προσαρμόσει στην νομοθεσία της τα τεράστια άλματα που έχει κάνει η ιατρική τα τελευταία 17 χρόνια.

Με αυτό τον τρόπο επίσης, εκσυγχρονίζεται το πλαίσιο της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και διασφαλίζονται τα δικαιώματα της γυναίκας.

Ποιες είναι οι σημαντικότερες αλλαγές:

  • Αυξάνεται το ηλικιακό όριο στις γυναίκες που δύνανται να προσφύγουν σε ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, από το 50ο στο 54ο έτος, καθώς και η πρόβλεψη περί χορήγησης ειδικής άδειας για ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή σε γυναίκες ηλικίας από 50 έτη και 1 ημέρα μέχρι 54 ετών.
  • Η δυνατότητα κρυοσυντήρησης γεννητικού υλικού, ζυγωτών και γονιμοποιημένων ωαρίων και για κοινωνικούς λόγους, και η κατάργηση του ανώτατου ορίου των 20 ετών όσον αφορά τη διάρκειά της.
  • Το δικαίωμα του ατόμου να καταθέτει μη γονιμοποιημένο γεννητικό υλικό για κρυοσυντήρηση χωρίς τη συναίνεση του ή της συζύγου ή του προσώπου με το οποίο έχει συναφθεί σύμφωνο συμβίωσης, καθώς και για ελεύθερη χρήση του σε περίπτωση διαζυγίου, ακύρωσης του γάμου, διάστασης, λήξης ή καταγγελίας του συμφώνου συμβίωσης ή λήξης της ελεύθερης ένωσής του.
  • Η ρητή πρόβλεψη ότι η διάθεση γεννητικού υλικού για τη δημιουργία Τραπεζών Κρυοσυντήρησης ανεξάρτητα από την ύπαρξη ληπτών κατά το χρόνο της διάθεσης δεν αποτελεί απαγορευμένη διάθεση.
  • Η δυνατότητα λήψης και κρυοσυντήρησης γεννητικού υλικού δότη ή δότριας από Τράπεζα Κρυοσυντήρησης, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ληπτών τη δεδομένη χρονική περίοδο, καθώς και η δυνατότητα του δότη ή της δότριας να αποφασίζει ο ίδιος ή η ίδια για την ανωνυμία του/της.
  • Η ίδρυση Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.) και Τράπεζας Κρυοσυντήρησης αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση προσώπων οροθετικών στον ιό της ανθρώπινης ανοσοποιητικής ανεπαρκείας.
  • Η διασφάλιση του σεβασμού της προσωπικότητας των ίντερσεξ ατόμων και του δικαιώματός τους στον σωματικό αυτοκαθορισμό, καθώς και η ρύθμιση των προϋποθέσεων υπό τις οποίες κατ’ εξαίρεση θα επιτρέπεται η παρέμβαση στα χαρακτηριστικά φύλου των ανηλίκων ίντερσεξ ατόμων.

Με ανακοίνωσή της η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, αναφέρει το Υπουργείο Υγείας ανταποκρίθηκε στην εισήγησή της για την αύξηση του ορίου ηλικίας, επισημαίνοντας ότι οι γυναίκες αυτές θα πρέπει φυσικά να καταθέσουν στην Αρχή επίσημα δικαιολογητικά και γνωματεύσεις ιατρών που πιστοποιούν ότι η φυσική και σωματική τους κατάσταση τους επιτρέπει την εγκυμοσύνη και τον τοκετό, σύμφωνα με τη σχετική οδηγία της Αρχής.

[quads id=4]

Πηγή