HomeΘΕΣΣΑΛΙΑ

Νέα πεζοδρόμια και ποδηλατοδρόμος μήκους 13 χλμ. στα παράλια του Δήμου Αγιάς με χρηματοδότηση 3,3 εκατ. ευρώ από την

Νέα πεζοδρόμια και  ποδηλατοδρόμος μήκους 13 χλμ. στα παράλια  του Δήμου Αγιάς με χρηματοδότηση 3,3 εκατ. ευρώ από την

 

Νέα πεζοδρόμια, ποδηλατοδρόμο συνολικού μήκους 13 χλμ και 10 επιπλέον χώρους στάθμευσης αποκτούν τα παράλια του Δήμου Αγιάς με χρηματοδότηση ύψους 3,3 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός υπέγραψε την έγκριση διάθεσης πίστωσης που οδηγεί στη δημοπράτηση του έργου, με δικαιούχο και φορέα υλοποίησης το Δήμο Αγιάς. Για την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου του Δήμου Αγιάς, η Περιφέρεια Θεσσαλίας έχει χρηματοδοτήσει έργα συνολικού ύψους 6,5 εκατομμυρίων ευρώ, που βρίσκονται στο στάδιο της ολοκλήρωσης και περιλαμβάνουν τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην οδό  Αγιοκάμπου – Σωτηρίτσας -Βελίκας, από το αλιευτικό καταφύγιο Αγιοκάμπου μέχρι τα Βραχάκια Βελίκας,  τη βελτίωση της δημοτικής οδού εντός του οικισμού, τα κύρια οδικά τμήματα των προσβάσεων προς τον παραλιακό δρόμο και την κατασκευή τριών γεφυρών στις θέσεις ρέμα Πουρί, ρέμα Ηλεκτρολόγων και ρέμα Πλατανιά.

 

«Το επόμενο διάστημα δημοπρατείται ένα ακόμη έργο ανάπλασης  που έρχεται να προστεθεί στα σημαντικά έργα υποδομής που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας στα παράλια του Δήμου Αγιάς» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. «Σε συνεργασία με το Δήμαρχο Αγιάς Αντώνη Γκουντάρα και τις τεχνικές υπηρεσίες μας ολοκληρώνουμε έργα ουσίας, που αλλάζουν την εικόνα των παραλίων. Τα νέα πεζοδρόμια, οι χώροι στάθμευσης  και ο ποδηλατόδρομος  που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας  εντάσσονται σε ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό συνολικού προϋπολογισμού 10 εκατ. ευρώ με στόχο τη δημιουργία μιας ενιαίας, αναβαθμισμένης και αισθητικά σύγχρονης παράκτιας ζώνης, την ανάδειξη του φυσικού κάλλους της περιοχής,  την ενίσχυση των δραστηριοτήτων με σκοπό την προσέλκυση κοινού και την αύξηση της τουριστικής δραστηριότητας στην περιοχή» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

Το νέο έργο

Πεζοδρόμια: Προς την πλευρά  της θάλασσας θα κατασκευαστεί νέο πεζοδρόμιο σε επαφή με το ασφαλτικό. Το τυπικό πλάτος του πεζοδρομίου είναι 2,0 μ μαζί με τα κράσπεδα. Το ύψος από την επιφάνεια κυκλοφορίας είναι 15 εκ ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν είναι δυνατή η βατότητα από τα οχήματα. Το πεζοδρόμιο θα βρίσκεται συνεχώς σε επαφή με την οδό.

Το πεζοδρόμιο  θα προσαρμόζεται και θα διακόπτεται  στα υφιστάμενα πεζοδρόμια όπου αυτά έχουν κατασκευαστεί προς την παραλιακή οριογραμμή, δηλαδή στις θέσεις στάθμευσης στην Βελίκα, στις αναπλάσεις  Κ. Σωτηρίτσας και Αγιοκάμπου, καθώς επίσης και στο τέλος της χάραξης, στα πεζοδρόμια που ήδη κατασκευάστηκαν πριν το λιμάνι του Αγιόκαμπου.

Σε κατάλληλες θέσεις το πεζοδρόμιο θα βυθίζεται ώστε το ύψος του κρασπέδου να μεταβάλλεται σταδιακά από 15 εκ σε 6 εκ, ώστε να είναι δυνατή η διέλευση οχημάτων προς την αμμουδιά. Η βύθιση θα γίνεται με κλίση υ/β=1/10.  Η επιφάνεια του πεζοδρομίου θα διαμορφώνεται σταμπωτή. Κράσπεδα θα τοποθετηθούν και από τις δύο πλευρές του πεζοδρομίου ώστε να εγκιβωτιστεί το υλικό πλήρωσης. Η επιφάνεια του πεζοδρομίου θα διαμορφωθεί με κλίση 2,0% προς την οδό.

 

Ποδηλατοδρόμος: Παράλληλα με το πεζοδρόμιο, θα κατασκευαστεί ποδηλατοδρόμος. Η κατασκευή πρώτα του πεζοδρομίου και έπειτα του ποδηλατοδρόμοι γίνεται για τους παρακάτω λόγους:

– Απαιτείται προστασία των ποδηλατών από το άνοιγμα των θυρών των αυτοκινήτων στην περίπτωση που αποβιβάζονται επιβάτες στο άκρο του οδοστρώματος.

-Στον παράπλευρο χώρο της οδού υπάρχουν οι στύλοι ηλεκτροφωτισμού. Αυτοί μπορούν να βρίσκονται στην επιφάνεια του πεζοδρομίου. Δεν μπορούν όμως να βρίσκονται στην επιφάνεια του ποδηλατοδρόμου. Το τυπικό πλάτος του είναι 2,5 μ με τα κράσπεδα.

Στην Βελίκα λόγω έλλειψης βάθους της παραλίας, ο ποδηλατόδρομος θα βρίσκεται σε επαφή με το πεζοδρόμιο. Στην Σωτηρίτσα και στον Αγιόκαμπο,  λόγω διαθέσιμου χώρου, ο ποδηλατόδρομος  είναι διαχωρισμένος  από το πεζοδρόμιο σχεδόν σε όλο του το μήκος.

 

Θέσεις στάθμευσης: Θα διαμορφωθούν συνολικά  10  νέοι χώροι στάθμευσης.  Οι  θέσεις  στην Βελίκα θα διαμορφωθούν χωρίς διαχωριστική νησίδα λόγω έλλειψης  χώρου.  Οι θέσεις στάθμευσης διατάσσονται κάθετα στον άξονα της οδού για καλύτερη εκμετάλλευση  του παρκινγκ.

Στις υπόλοιπες  θέσεις,  οι θέσεις στάθμευσης διαχωρίζονται από την κυκλοφορία με διαχωριστική νησίδα, απομονώνοντας έτσι τους ελιγμούς στάθμευσης και  περιορίζοντας τις κινήσεις εισόδους και εξόδου στο παρκινγκ  μόνο σε δύο θέσεις. Οι κλάδοι εισόδου και εξόδου διαμορφώνονται σε γωνία 45ο ως προς τον άξονα της οδού. Οι θέσεις στάθμευσης διατάσσονται σε γωνία 60ο  ως προς την οδό.

Η διαχωριστική νησίδα   αποτελεί την προέκταση του πεζοδρομίου, ενώ οι επιφάνειες των τριγωνικών νησίδων διαμορφώνονται με φύτευση. Ουσιαστικά δηλαδή ακολουθείται η γεωμετρία των χώρων στάθμευσης στις υφιστάμενες αναπλάσεις, επιτυγχάνοντας  ομοιομορφία με την υπάρχουσα υποδομή.

 

Αγωγός άρδευσης: Κάτω από το πεζοδρόμιο  θα κατασκευαστεί  αγωγός άρδευσης  από πολυαιθυλένιο  για την άρδευση των κοινόχρηστων χώρων πρασίνου. Ο αγωγός θα είναι διατομής D=110 και κλάσης αντοχής 10 ατμοσφαιρών. Για την λειτουργία του αγωγού είναι απαραίτητη η κατασκευή 3 φρεατίων εξαερισμού και 2 φρεατίων εκκένωσης.  Οι βαλβίδες εξαερισμού θα διατομής DN50.  Σε κάθε φρεάτιο εκκένωσης θα τοποθετηθεί δικλείδα διατομής DN100.

Ο εγκιβωτισμός των σωλήνων  θα γίνεται με  άμμο λατομείου. Το πάχος της στρώσης της άμμου θα είναι 0,10m κάτω και 0,20m πάνω από τoν σωλήνα. Το μέσο βάθος τοποθέτησης του αγωγού είναι περίπου 1,0 m.