HomeΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μπίζιου: Προκαταβολές και αποζημιώσεις ύψους 13εκατ. € στους παραγωγούς της ΠΕ Λάρισας από το ΥΠΑΑΤ

Μπίζιου: Προκαταβολές και αποζημιώσεις ύψους 13εκατ. € στους παραγωγούς της ΠΕ Λάρισας από το ΥΠΑΑΤ

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γιώργος Στύλιος απαντώντας σε αίτημα της κας Στέλλας Μπίζιου για ενίσχυση των παραγωγών μήλου, κάστανου και αμύγδαλου της Αγιάς, προχώρησε σε μια συνολική παρουσίαση των πρωτοβουλιών της ηγεσίας του υπουργείου, οι οποίες έχουν ως στόχο την προστασία των αγροτών και την ενίσχυση των αγροτικών εισοδημάτων που επλήγησαν από πρόσφατα καιρικά φαινόμενα.

Πιο αναλυτικά στην απάντηση του υπουργείου επισημαίνονται τα εξής:

Σχετικά με τις συνδεδεμένες ενισχύσεις μήλων και καρπών με κέλυφος, αυτές έχουν ενταχθεί στις ενισχύσεις από το 2017 και αποφασίστηκε η συνέχισή τους και για το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα της μεταβατικής περιόδου 2021-2022. Για την περίοδο 2017-2022, ο προϋπολογισμός της συνδεδεμένης ενίσχυσης τόσο στα μήλα όσο και στους καρπούς με κέλυφος ανέρχεται ετησίως στο ποσό των 4.000.000€ περίπου.

Για την επόμενη Προγραμματική Περίοδο 2023-2027 έχει αποφασιστεί η διατήρηση των συνδεδεμένων ενισχύσεων ως έχουν, στηρίζοντας τα ψυχανθή, τις ζωοτροφές και την κτηνοτροφία, με γνώμονα τον υποστηρικτικό ρόλο που επιτελούν οι συνδεδεμένες ενισχύσεις στη διατήρηση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής. Το σχετικό Στρατηγικό Σχέδιο της Χώρας μας έχει ήδη υποβληθεί προς έγκριση.

Όσον αφορά τις ζημιές λόγω παγετού, η πολιτεία, με δόγμα τη δίκαιη και έγκαιρη αποζημίωση όσο το δυνατό μεγαλύτερου αριθμού πληγέντων παραγωγών, προχώρησε σε νομοθετικές ρυθμίσεις με τον ν. 4820/23/7/2021, στον οποίο:

 • ορίζεται ότι το ανώτατο ετήσιο όριο αποζημίωσης δύναται να ανέρχεται έως το 100% της ασφαλιζόμενης αξίας της παραγωγής
 • ρυθμίζονται θέματα διοικητικής και οικονομικής φύσεως για την εξασφάλιση της ταχύτατης απόδοσης των αρμόδιων υπηρεσιών 
 • καθορίζεται προκαταβολή μέχρι ποσοστού 40% της εκτιμηθείσας αποζημίωσης την οποία δικαιούνται ο αιτών

Κατά τα ανωτέρω προβλεπόμενα, οι πληρωμές προκαταβολών ξεκίνησαν από το πρώτο 15μερο του Αυγούστου και με τις τρεις πληρωμές προκαταβολών που πραγματοποιήθηκαν (Αύγουστος, Σεπτέμβριος και Νοέμβριος 2021) εκταμιεύτηκαν περίπου 59 εκ € για προκαταβολές, ενώ με τις πληρωμές του Δεκεμβρίου καταβλήθηκαν περίπου 92 εκ €. Συνολικά δηλαδή, περίπου 151 εκ € για αποζημιώσεις από τον παγετό, ενώ το σύνολο προκαταβολών και αποζημιώσεων ανέρχεται περίπου στα 180 εκ €.

Ειδικά στην ΠΕ Λάρισας (συμπεριλαμβανομένου του Δήμου Αγιάς) έχουν καταβληθεί μέχρι στιγμής για προκαταβολές και αποζημιώσεις συνολικά 12.919.974 €.

Ειδικά για τα μήλα Αγιάς ως τώρα έχει καταβληθεί το ποσό των 400.000 €.

Ως προς την αύξηση του κόστους παραγωγής και τα σχετικά μέτρα που έχει λάβει η Κυβέρνηση για την ενίσχυση των παραγωγών, η Κυβέρνηση αποδεικνύει έμπρακτα ότι στηρίζει τον πρωτογενή κλάδο σε κάθε περίσταση, λαμβάνοντας μια σειρά μέτρων με σκοπό την αντιμετώπιση των συνεπειών όλων των κρίσεων που προέκυψαν και κλήθηκε να αντιμετωπίσει.

Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποια από τα μέτρα αυτά:

 • νέα φορολογική κλίμακα για τα φυσικά πρόσωπα και τους κατ’ επάγγελμα αγρότες, με συντελεστές που ξεκινούν από το 9%, αντί για 22%.
 • Μείωση του φόρου των αγροτικών επιχειρήσεων, από το 28% στο 22%.
 • Μείωση της προκαταβολής φόρου στο 80% για τα νομικά πρόσωπα και στο 55% για τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν αγροτική δραστηριότητα.
 • Αναστολή πληρωμής της εισφοράς αλληλεγγύης
 • Μείωση κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλιστικών εισφορών για τους εργαζομένους των αγροτικών επιχειρήσεων
 • Μείωση της φορολογίας στο 10% των κερδών των συλλογικών αγροτικών σχημάτων.
 • Εξαίρεση από την υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος για τους αγρότες κανονικού καθεστώτος.
 • Με την πλειοψηφία των απαραίτητων εφοδίων και πρώτων υλών της γεωργικής παραγωγής να παραμένει στο 13%, οι ζωοτροφές που προορίζονται για ζωική παραγωγή υπάγονται στον υπερμειωμένο συντελεστή του 6%.
 • Εφαρμογή του μέτρου της επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης πετρελαίου για το 2022 (για πρώτη φορά μετά το 2016), για τους παραγωγούς που μετέχουν σε ομάδες παραγωγών, στο πρόγραμμα συμβολαιακής γεωργίας. σε συνεργατικά σχήματα και για νέους αγρότες.

Του Μέτρου θα ωφεληθούν περίπου 200.000 αγρότες, πάνω από 25.000 νέοι αγρότες, περίπου 170.000 αγρότες μέλη ομάδων παραγωγών και συνεταιρισμών και περίπου 25.000 αγρότες μέλη της συμβολαιακής γεωργίας.