HomeΠολιτική

ΜΑΞΙΜΟΣ ΓΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΑΑΤ: Καλοδεχούμενα τα αρδευτικά, αναγκαίος, όμως, και ο Αχελώος!

ΜΑΞΙΜΟΣ ΓΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΑΑΤ: Καλοδεχούμενα τα αρδευτικά, αναγκαίος, όμως, και ο Αχελώος!

«Η λύση του υδατικού προβλήματος του θεσσαλικού κάμπου -όπως αποδείχθηκε και στην πρόσφατη ημερίδα της ΠΕΔ Θεσσαλίας- προϋποθέτει την ήπια εκτροπή του Αχελώου. Σε αυτό συμφωνούν όλοι οι φορείς της Θεσσαλίας.
Αναμφίβολα, καλοδεχούμενα για την άμβλυνση του προβλήματος είναι τα μικρά και μεγαλύτερα έργα που υλοποιούνται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ενώ καθοριστικό για την επαρχία Φαρσάλων θα είναι το φράγμα στη Σκοπιά, στην αναγκαιότητα του οποίου συμφώνησε ο
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη συνάντησή μας (01.02.21) στο Μέγαρο Μαξίμου.

Είναι θετικό ότι η κυβέρνηση της ΝΔ δρομολογεί μετά από δεκαετίες ένα μεγάλο πρόγραμμα αρδευτικών έργων σε ολόκληρη τη χώρα»

. Τα παραπάνω τονίζει ο  βουλευτής Λαρίσης της Νέας Δημοκρατίας κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος με αφορμή την απάντηση του Γενικού Γραμματέα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Δημήτριου Παπαγιαννίδη, σε σχετική Αναφορά του.

Ο Θεσσαλός πολιτικός με την Αναφορά που κατέθεσε στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου στις 19.11.21 καλούσε τους αρμόδιους υπουργούς να απαντήσουν στο υπόμνημα της Επιτροπής Διεκδίκησης επίλυσης του Υδατικού προβλήματος της Θεσσαλίας (Ε.Δ.Υ.ΘΕ.) στο οποίο παρουσιάζονται οι βασικές πτυχές του υδατικού προβλήματος και οι πολυεπίπεδες επιπτώσεις του στην αγροτική παραγωγή, την οικονομία και το περιβάλλον του γεωγραφικού διαμερίσματος.

 

Ορθολογική διαχείριση

Στην πρώτη από τις απαντήσεις που έλαβε ο κυβερνητικός βουλευτής, εκ μέρους του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ο αρμόδιος Γ.Γ. κ. Παπαγιαννίδης σημειώνει ότι «αποτελεί διαχρονική στρατηγική του ΥΠΑΑΤ η αειφόρος και οικονομικά αποτελεσματική διαχείριση των υδατικών πόρων. Στοχευμένα στοιχεία αυτής της στρατηγικής είναι η προώθηση της ελαχιστοποίησης των απωλειών μεταφοράς του νερού άρδευσης (π.χ. εκσυγχρονισμοί υφιστάμενων αρδευτικών δικτύων, αλλαγή συστημάτων άρδευσης σε στάγδην, εφαρμογή συστημάτων γεωργίας ακριβείας), η αναβάθμιση των θερινών απορροών), αλλά και η ορθολογική διαχείριση της ζήτησης του αρδευτικού νερού (προώθηση κατασκευής συλλογικών αρδευτικών με κατάργηση της ανεξέλεγκτης ιδ. χρήσης, κ.ά.).

Σημειώνεται δε ότι πραγματοποιείται ιεράρχηση των παρεμβάσεων και αποδίδεται προτεραιότητα σε πεδία που θεωρείται ότι βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση (π.χ. υπόγειοι υδροφορείς υπό εξάντληση, φαινόμενα ξηρασίας). 

Στο ανωτέρω πλαίσιο, το ΥΠΑΑΤ υλοποιεί υποδομές άρδευσης ανάλογα με τα χρηματοδοτικά εργαλεία που διαθέτει. 

Ειδικότερα για την περιφέρεια Θεσσαλίας θεωρούμε ότι είναι δίκαια στην πρώτη θέση από άποψης προϋπολογισμού και αριθμού εν ενεργεία από τις περιφέρειες της χώρας: 

  1. Στο Μέτρο 4, Δράση 4.3.1 του ΠΑΑ 2014-2020 υλοποιούνται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ως μεταφερόμενα έργα (ανειλημμένες υποχρεώσεις) από το ΠΑΑ 2007-2013 έντεκα (11) Μεγάλα Δημόσια έργα συνολικού προϋπολογισμού στο ΠΑΑ 2014-2020 ύψους 50.918.663,09 ευρώ.
  2. Στο Μέτρο 4 του ΠΑΑ 2014-2020 υλοποιούνται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ως μεταφερόμενα έργα (ανειλημμένες υποχρεώσεις) από το ΠΑΑ 2007-2013, δεκατρία (13) Μικρά Δημόσια έργα, συνολικού προϋπολογισμού στο ΠΑΑ 2014-2020 2.762.475,08 ευρώ.
  3. Στο πλαίσιο της με αριθ. 3310/23-04-2018 πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στη Δράση 4.3.1 «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων» του ΠΑΑ 2014-2020 για πράξεις άνω των 2,2 εκ. ευρώ, εντάχθηκαν στην Περιφέρεια Θεσσαλίας έξι (6) Νέα Μεγάλα Δημόσια έργα, συνολικού προϋπολογισμού 73.101.493,00 ευρώ.
  4. Στη δράση 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» του ΠΑΑ 2014-2020 έχουν ενταχθεί στην Περιφέρεια Θεσσαλίας μετά από σχετική πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ της Περιφέρειας Θεσσαλίας (η οποία αποτελεί τον αρμόδιο ΕΦΔ), είκοσι δύο (22) Νέα Δημόσια έργα προϋπολογισμού έως 2,2 εκατ. ευρώ, συνολικού προϋπολογισμού 27.116.279,73 ευρώ.

Επισημαίνουμε δε, ότι στη Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στοχεύουμε στην υλοποίηση του μεγαλύτερου από ποτέ Ολοκληρωμένου Προγράμματος Υποδομών Αγροτικής Ανάπτυξης Αντιμετώπισης και Μετριασμού των Επιπτώσεων από την Κλιματική Αλλαγή που αποκαλούμε ΥΔΩΡ 2.0 με 22 έργα άνω του 1,5 δις κατασκευαστικό κόστος και άνω των 4 δις συνολικού κόστους, εφ’ όσον συνυπολογισθούν τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης και πληρωμές διαθεσιμότητας για 25 χρόνια. 

Παρουσιάσθηκε στις 8/11/2021 σε ειδική εκδήλωση, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. 

Σημειώνεται ότι η συνολικότερη κατάρτιση και εφαρμογή των Σχεδίων Διαχείρισης και των Προγραμμάτων Μέτρων, αποτελούν αρμοδιότητα των Δ/σεων Υδάτων των οικείων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. 

Όσον αφορά το έργο της εκτροπής του Άνω Ρου του ποταμού Αχελώου προς την πεδιάδα της Θεσσαλίας, είναι αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».