Μάξιμος: Αναγκαίοι οι εκπαιδευτικοί της διαπολιτισμικής για την ενσωμάτωση μεταναστών και προσφύγων

HomeΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μάξιμος: Αναγκαίοι οι εκπαιδευτικοί της διαπολιτισμικής για την ενσωμάτωση μεταναστών και προσφύγων

Την κατά προτεραιότητα τοποθέτηση των Εκπαιδευτικών της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης σε δομές εκπαίδευσης Μεταναστών-Προσφύγων ζητά ο βουλευτής Λαρίσης της Νέας Δημοκρατίας κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος από την υπουργό Παιδείας κ. Νίκη Κεραμέως.

Ο Θεσσαλός πολιτικός σε ερώτησή του υπογραμμίζει ότι «τις τελευταίες δεκαετίες η Ελλάδα κατέστη χώρα προσέλευσης μεταναστών και προσφύγων, οι οποίοι αποτελούν πλέον ένα σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού. Στόχος της Πολιτείας είναι να προσπαθήσει να ενσωματώσει πολιτισμικά τους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι θα παραμείνουν στην χώρα μας, δίνοντάς τους την ευκαιρία να οικοδομήσουν μια νέα ζωή. Βασικό εργαλείο για την επιτυχία αυτού του στόχου είναι η παροχή εκπαίδευσης και πρωτίστως της εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας. Ιδιαίτερα, μάλιστα, για τους ανήλικους, η συμμετοχή στις εκπαιδευτικές δομές του κράτους επιβάλλεται και νομικά. Αναγνωρίζοντας, βεβαίως, και τις δυσκολίες που ανακύπτουν στη διδασκαλία μεταναστών και προσφύγων η Πολιτεία δημιούργησε και ειδικές δομές για αυτές τις ομάδες, όπως οι ΔΥΕΠ (Δομές Υποδοχής και Εκπαίδευσης Προσφύγων) και Ζ.Ε.Π. (Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας), όπου επιχειρείται να γίνει ορθή διαχείριση του διαφορετικού πολιτισμικού υπόβαθρου των μαθητών, καθώς και των οδυνηρών, σε πολλούς από αυτούς, εμπειριών από πολεμικές συγκρούσεις και άλλες δυσάρεστες συνθήκες.

Για να είναι, όμως, αποτελεσματικό το συγκεκριμένο πρόγραμμα απαιτείται το διδακτικό προσωπικό να έχει την απαιτούμενη κατάρτιση, ώστε να το διεκπεραιώσει με επάρκεια. Να μπορεί, δηλαδή, να διδάξει τα ελληνικά σε μαθητές που τα μαθαίνουν ως ξένη γλώσσα, και ακόμη να αντιλαμβάνεται τα προβλήματα που προκύπτουν από τις πολιτισμικές διαφορές. Αυτόν τον ρόλο μπορούν να επιτελέσουν κατ’ εξοχήν οι Εκπαιδευτικοί Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Όπως, όμως, επισημαίνουν μέχρι σήμερα δεν αναγνωρίζονται ως εξειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό στις δομές διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, με αποτέλεσμα να διορίζονται στις συγκεκριμένες θέσεις εκπαιδευτικοί χωρίς την απαιτούμενη πείρα και εκπαίδευση.

Λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα του προβλήματος, και έχοντας την αρνητική εμπειρία από άλλες ευρωπαϊκές χώρες με μεγαλύτερη της ελληνικής παράδοση στην υποδοχή και ενσωμάτωση μεταναστών και προσφύγων, είναι απαραίτητη μια εξορθολογισμένη και ολοκληρωμένη πολιτική απέναντι στην εκπαίδευση αυτής της πληθυσμιακής κατηγορίας, που θα αποβεί προς όφελος τόσο των ιδίων των μεταναστών και των προσφύγων όσο της κοινωνικής συνοχής της χώρας».

Κατόπιν τούτων ο Μάξιμος Χαρακόπουλος ρωτά την αρμόδια υπουργό: 

  1. Προτίθεστε να προβείτε στη θεσμοθέτηση μιας διακριτής διαδικασίας απορρόφησης των Εκπαιδευτικών Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης στα πρότυπα της υπ’ αριθμ. 3ΕΑ/2019 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ;
  2. Προτίθεστε να τοποθετήσετε, κατά προτεραιότητα, τους Εκπαιδευτικούς Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης σε ήδη υπάρχουσες ή μελλοντικές δομές της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης μεταναστών και προσφύγων (π.χ. ΔΥΕΠ), σε Διαπολιτισμικά και Μειονοτικά Σχολεία, καθώς και σε κάθε άλλο δημόσιο, ελληνικό ή ευρωπαϊκό φορέα, που υλοποιεί αντίστοιχα προγράμματα;