HomeΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος είναι παγκόσμια ημέρα η οποία εορτάζεται στις 5 Ιουνίου κάθε έτος.

Η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος είναι παγκόσμια ημέρα η οποία εορτάζεται στις 5 Ιουνίου κάθε έτος.

Είναι το κύριο όχημα των Ηνωμένων Εθνών για την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης και της δράσης για την προστασία του περιβάλλοντος. Η πρώτη Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος εορτάστηκε το 1974. Σήμερα είναι η εκστρατεία-ναυαρχίδα για την ευαισθητοποίηση του κόσμου για θέματα όπως είναι για παράδειγμα τα περιβαλλοντικά ζητήματα, η θαλάσσια ρύπανση, ο ανθρώπινος υπερπληθυσμός, η υπερθέρμανση του πλανήτη, η βιώσιμη κατανάλωση, τα εγκλήματα κατά της άγριας φύσης και πολλά άλλα. Η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος έχει γίνει μια παγκόσμια πλατφόρμα στην οποία συμμετέχουν πάνω από 140 χώρες τον χρόνο. Κάθε χρόνο η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος έχει διαφορετική χώρα-οικοδεσπότη των διεθνών εορτασμών της ημέρας.

Τη φετινή χρονιά το θέμα-σύνθημα της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος είναι: «Επανασχεδιασμός, αναδημιουργία, αποκατάσταση» (Reimagine, Recreate,  Restore) και εστιάζει στην αποκατάσταση των οικοσυστημάτων και χώρα που έχει αναλάβει τον ρόλο του οικοδεσπότη είναι το Πακιστάν.

Η ημέρα Περιβάλλοντος 2021, θα αποτελέσει και την αρχή της διεθνούς  δράσης (2021-2030) για την αποκατάσταση των οικοσυστημάτων των Ηνωμένων Εθνών (UN), μια παγκόσμια πρωτοβουλία για την αποκατάσταση και αναβίωση ποικίλων οικοσυστημάτων, από τις κορυφές των βουνών μέχρι τα βάθη της θάλασσας.

Οι βιολογικοί πόροι και η ποικιλία τους, τα αγαθά που εξασφαλίζουν και οι υπηρεσίες των φυσικών οικοσυστημάτων συνιστούν παράγοντες πρωταρχικής σημασίας για την επιβίωση του είδους μας και την ανάπτυξη των πολιτισμών μας. Ο αέρας που αναπνέουμε, τα τρόφιμα που καταναλώνουμε, το νερό που πίνουμε και το κλίμα που κάνει τον πλανήτη μας βιώσιμο, όλα προϋποθέτουν υγιή οικοσυστήματα.

Η αποκατάσταση των οικοσυστημάτων σημαίνει πρόληψη, διακοπή και αναστροφή αυτής της ζημιάς – από την εκμετάλλευση της φύσης στην επούλωση της.

Είναι η ώρα να κάνουμε πράσινες τις γειτονιές και τις πόλεις μας, να καθαρίσουμε τις θάλασσες, τα ποτάμια, τις λίμνες.

Με γνώμονα την ευεξία μας και τη βιώσιμη ανάπτυξη αλλάζουμε τις διατροφικές μας συνήθειες και ερχόμαστε σε αρμονία με τη φύση.

Συνεπώς, η ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση και η εκπαίδευση για τα προβλήματα του περιβάλλοντος γενικότερα, αλλά και για την αποκατάσταση των οικοσυστημάτων, προβάλλουν ως άμεση προτεραιότητα για την προώθηση θετικών αλλαγών στην πορεία μας προς τη βιώσιμη ανάπτυξη, σχετικά με:

 • την προστασία της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημικών υπηρεσιών,
  • την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής,
  • τα χερσαία και υδάτινα οικοσυστήματα
  • τα τοπικά οικοσυστήματα – απειλούμενα είδη
  • την τροφική αλυσίδα
  • τον έλεγχο και την αποφυγή του παράνομου εμπορίου της άγριας ζωής

Η Δ.Ε.Υ.Α. Τυρνάβου μέλος της Ε.Δ.Ε.Υ.Α., ως Δημοτική επιχείρηση κοινωφελούς χαρακτήρα και ειδικού σκοπού, λειτουργώντας ανταποδοτικά, έχοντας κατασκευάσει από το 1991 έως και σήμερα έργα υποδομής πάνω από 20 Μ€, εντείνει τις προσπάθειες της, έτσι ώστε να συμβάλει ουσιαστικά στην προστασία και στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος μεταξύ άλλων με:

 • την ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων
 • την κατασκευή δικτύων αποχέτευσης
 • την κατασκευή και λειτουργία μονάδων επεξεργασίας αστικών υγρών αποβλήτων
 • την κατασκευή έργων Α.Π.Ε.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμερίζεται αυτές τις ανησυχίες και έχει υιοθετήσει την αρχή της αειφόρου ανάπτυξης. Από το 1992, η περιβαλλοντική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιδιώκει να προσαρμοστούν τα πρότυπα παραγωγής και κατανάλωσης ώστε να μην ξεπερνούν τις δυνατότητες του περιβάλλοντος μακροπρόθεσμα. Το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο στον τομέα των υδατικών πόρων επικαιροποιείται και αναθεωρείται συνεχώς, ώστε να προσαρμόζεται στις σύγχρονες συνθήκες του τομέα και τις ανάγκες περιβαλλοντικής προστασίας.

Στη χώρα μας έχουμε ρύπανση των επιφανειακών και υπόγειων νερών από αστικές, γεωργικές και βιομηχανικές χρήσεις και υπεραντλήσεις που εγκυμονούν κινδύνους εξάντλησης των αποθεμάτων.

Η προστασία του υδατικού περιβάλλοντος απαιτεί όχι μόνο την ορθή εφαρμογή της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας, αλλά και τη συγκρότηση ορθολογικής πολιτικής διαχείρισης των υδατικών πόρων, την έμφαση στην περιβαλλοντική εκπαίδευση, την ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών καθώς και των τρόπων εμπλουτισμού και αειφορίας των υδάτινων πόρων.