Χρήστος Τσιόπας: Να μην απολυθεί κανείς εργαζόμενος από τον Δήμο Τυρνάβου

HomeΤΥΡΝΑΒΟΣ

Χρήστος Τσιόπας: Να μην απολυθεί κανείς εργαζόμενος από τον Δήμο Τυρνάβου

Να παραμείνουν στις θέσεις τους οι τέσσερις (4) εργαζόμενοι του Δήμου που απολύονται στο τέλος του μήνα.

 

Οι εργαζόμενοι είχαν προσληφθεί λόγω  έκτακτων αναγκών που προκάλεσε η πανδημία και παρείχαν υπηρεσίες στον ευαίσθητο τομέα των νεκροταφείων του Δήμου.
Τώρα το υπουργείο αρνείται να παρατείνει τις συμβάσεις τους λες και υπάρχουν αντικαταστάτες.
Έτσι αναγκάζεται ο Δήμος να προσλάβει προσωπικό με δίμηνες συμβάσεις με την πιθανότητα να εμφανιστούν προβλήματα στη λειτουργία των νεκροταφείων.
Επειδή ο Δήμος έχει μεγάλη ανάγκη σε προσωπικό για να παρέχει καλές υπηρεσίες πρέπει:
Το υπουργείο να παρατείνει προσωρινά τις συμβάσεις και παράλληλα να δρομολογήσει τις διαδικασίες για πρόσληψη μόνιμου προσωπικού.
Αυτό  να διεκδικήσει ο Δήμαρχος και να μην είναι βουβός αποδέκτης  κυβερνητικών πολιτικών με αρνητικές συνέπειες για τον Δήμο.

Τσιόπας  Χρήστος  δημ. σύμβ. Δήμου Τυρνάβου