«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ»  ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛ.ΕΤΟΣ 2020-2021

HomeΤΥΡΝΑΒΟΣ

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ» ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛ.ΕΤΟΣ 2020-2021

σαμερ εκλογες τυρναβοσ

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ»
ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛ.ΕΤΟΣ 2020-2021

Ο Δήμος Τυρνάβου ενημερώνει ότι για το σχολ. έτος 2020 – 2021, μετά την έκδοση της νέας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ΕΕΤΑΑ με αρ.πρωτ.11693/3-9-2020, στο πλαίσιο του νέου προγράμματος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Πρόγραμμα οικονομικής στήριξης οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας», οι δικαιούχοι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να υποβάλλουν «Αίτηση συμμετοχής-Δήλωσης» μόνο ηλεκτρονικά και για το χρονικό διάστημα από τις 8 Σεπτεμβρίου 2020 έως τις 18 Σεπτεμβρίου 2020.

Δικαίωμα υποβολής στην παρούσα πρόσκληση έχουν :
1-οι εργαζόμενοι/ες υπάλληλοι μόνιμοι και αορίστου χρόνου του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ καθώς και των ΟΤΑ (α΄ και β΄ βαθμού) με την προϋπόθεση ότι το συνολικό οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα για το φορολογικό έτος 2019 είναι ως εξής:
α-30.000€ για αιτούντες/σες που έχουν έως δύο (2) παιδιά β-33.000€ για αιτούντες/σες που έχουν έως τρία (3) παιδιά γ-36.000 € για αιτούντες/σες που έχουν έως τέσσερα (4) παιδιά δ -39.000€ για αιτούντες/σες που έχουν από πέντε (5) παιδιά και άνω.
2-μισθωτοί/ές, αυτοαπασχολούμενοι/ες, οι οποίοι/ες δεν δύναται να είναι δικαιούχοι συγχρηματοδοτούμενων υλοποιούμενων Πράξεων στο πλαίσιο τής Δράσης «Εναρμόνισης οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» λόγω εισοδηματικών κριτηρίων. Συγκεκριμένα, με συνολικό οικογενειακό εισόδημα:
α- από 27.00,01€ και έως τις 30.000€ για αιτούντες/σες που έχουν έως δύο (2) παιδιά. β-από 30.000.01€ και έως τις 33.000€ για αιτούντες/σες που έχουν έως τρία (3) παιδιά. γ-από τις 33.000,01 και έως τις 36.000 € για αιτούντες/σες που έχουν έως τέσσερα (4) παιδιά και δ -από 36.000,01 και έως τις 39.000€ για αιτούντες/σες που έχουν από πέντε (5) παιδιά και άνω.
Ο αριθμός των παιδιών που προαναφέρονται (στο 1,2) και υπολογίζονται στο εισόδημα είναι τα παιδιά μέχρι 24 ετών ή άτομα ΑΜΕΑ ανεξαρτήτως ηλικίας.

Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση όσοι
• Είναι άνεργοι και άεργοι.
• Είχαν δικαίωμα συμμετοχής στην πρόσκληση που δημοσίευσε η ΕΕΤΑΑ με αρ. πρωτ.9549/16-7-2020, στο Πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης από το ΕΣΠΑ 2014-2020 Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής» για την περίοδο 2020-2021.

Για τους όρους και τις προϋποθέσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα www.eetaa.gr.

Οι μητέρες, που δικαιούνται και επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά τους μπορούν να απευθύνονται για διευκρινίσεις, πληροφορίες στα τηλέφωνα της αρμόδιας υπηρεσίας του τμήματος Προνοιακών Δομών(Παιδικοί σταθμοί Δήμου Τυρνάβου) τηλ.2492350182-183.

Επίσης για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών, παρέχεται η δυνατότητα σε όσους δεν έχουν πρόσβαση σε Η/Υ η συμπλήρωση και η υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης από τους υπαλλήλους της υπηρεσίας στο ισόγειο του Δημαρχείου Τυρνάβου και ώρες 8:00-14:00. Η είσοδος στην ηλεκτρονική εφαρμογή θα γίνεται με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων και των δύο γονέων (κωδικών Taxisnet) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

COMMENTS