Παρθεναγωγείο Σχολή Θηλέων Τυρνάβου

HomeΕΥ ΖΗΝΠΑΙΔΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Παρθεναγωγείο Σχολή Θηλέων Τυρνάβου

Το σχολείο ιδρύθηκε με την ονομασία “Σχολή θηλέων” γνωστό ακόμη και σήμερα ως “Παρθεναγωγείο”, από τον αείμνηστο Δημήτριο Χατζηαντωνίου του Ζήση. Το έτος ίδρυσής του δεν είναι απόλυτα εξακριβωμένο. Το σημερινό διδακτήριο χτίστηκε το έτος 1865 με έξοδα του Δημητρίου Χατζηαντωνίου. Το έτος 1881 λειτούργησε ως Μονοτάξιος Σχολή Θηλέων και πολύ πιθανό ως οικοτροφείο. Τα έξοδα της λειτουργίας της Σχολής αντιμετωπίζονταν από τον ίδιο το δωρητή.Πράγματι σε μια διαθήκη που συντάχτηκε στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας με αριθμό 726/6-4-1871 παράγραφο 4, ο Δημήτριος Χατζηαντωνίου εκληροδότησε προς το Σχολείο(Παρθεναγωγείο Τυρνάβου) δύο χιλιάδες οθωμανικές λίρες, τις οποίες διαχειριζόταν η κοινότητα (τότε) Τυρνάβου και από τους τόκους πληρωνόταν το διδακτικό προσωπικό και αντιμετωπίζονταν τα έξοδα λειτουργίας του Σχολείου. Κατά το έτος 1881 έγινε τετρατάξιο με τίτλο “2ο Σχολείο Θηλέων Τυρνάβου” και τα έξοδα λειτουργίας γενικά ανέλαβε το κράτος και μάλιστα μετά την προσάρτηση της Θεσσαλίας. Την εποχή αυτή παύει να λειτουργεί ως οικοτροφείο. Το έτος 1923 προάγεται σε 5/τάξιο και διατηρεί τον τίτλο “2ο Σχολείο Θηλέων Τυρνάβου” με διευθύντρια την Βασιλική Παπαμαργαρίτου. Κατά το έτος 1929 – 30 γίνεται μεικτό και προάγεται σε 6/τάξιο με τον τίτλο “2ο Δημοτικό Σχολείο Τυρνάβου” με διευθυντή τον Δημήτριο Αξενίδη. Τίτλο που διατηρεί μέχρι σήμερα.Κατά το έτος 1915 έγινε η προσθήκη δύο αιθουσών διδασκαλίας προς το μέρος της οδού Στρατηγού Λιμπρίτη. Έγινε επίσης η διαρρύθμιση των αιθουσών που υπήρχαν και έτσι το διδακτήριο διαθέτει 6 αίθουσες διδασκαλίας, ένα γραφείο και ένα διάδρομο. Κατά το έτος 1930 κτίστηκαν στο βόρειο άκρο της αυλής καινούρια αφοδευτήρια και λίγο αργότερα, πιθανόν το έτος 1933 – 34 μια μικρή αποθήκη στο ανατολικό άκρο της που χρησιμοποιήθηκε ως μαγειρείο μαθητικών συσσιτίων. Κατά το σχολικό έτος 1984 – 85 το σχολείο στεγάστηκε στο διδακτήριο του 3ου Δημοτικού Σχολείου, επειδή έγιναν εργασίες αντικατάστασης της στέγης και νέα διαρρύθμιση των αιθουσών.

Δικτυακός τόπος του 2ου δημοτικού σχολείου Τυρνάβου

 

Σχετικές Εικόνες:

COMMENTS