Αυτό είναι το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Τυρνάβου

HomeΤΥΡΝΑΒΟΣ

Αυτό είναι το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Τυρνάβου

σαμερ εκλογες τυρναβοσ

Εγκρίθηκε από το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Τυρνάβου η μελέτη για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Τυρνάβου που συνέταξε ο ανάδοχος και η οποία περιλαμβάνει αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης αναφορικά με το οδικό δίκτυο, το δίκτυο πεζοδρόμων, τους χώρους στάθμευσης τα προβλήματα σε κεντρικές οδούς, τη συμπεριφορά οδηγών και πεζών αλλά και σενάρια για την βελτίωση της κινητικότητας εντός της πόλης με τη δημιουργία χώρων στάθμευσης, δικτύου πεζοδρόμων και πεζοδρομίων, οδούς ήπιας κυκλοφορίας, παρακάμψεις κ.λπ.

Το έργο ξεκίνησε από την προηγούμενη δημοτική αρχή του Π. Σαρχώση και παραδόθηκε πριν από λίγους μήνες στο δήμο.

Απογραφή οδικού δικτύου & στάθμευσης

Στη μελέτη παρουσιάζονται τα λειτουργικά και γεωμετρικά χαρακτηριστικά κάποιων οδών ή τμημάτων, όπως η Καραολή Δημητρίου και η Ηρώων Πολυτεχνείου, τα οποία δεν συνάδουν με την κύρια λειτουργία που η οδός συντελεί στην πράξη και τονίζεται ότι στον οικισμό δεν υφίσταται ολοκληρωμένος περιφερειακός δακτύλιος, που να τον διατρέχει σε ολόκληρη την περίμετρό του.

Σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν αδιάνοιχτα τμήματα οδών, που δυσχεραίνουν την κινητικότητα.

Απαιτείται ολιστική θεώρηση των μονοδρομήσεων στο πολεοδομικό κέντρο του οικισμού και στις συνδέσεις με αυτό.

Ελλείψεις και αστοχίες όσον αφορά την οριζόντια και την κατακόρυφη σήμανση.

Κατά την τριετία 2016 2018 βεβαιώθηκαν 1850 παραβάσεις ως επί το πλείστον στους πεζοδρόμους Καράσσου και Αγ. Παρασκευής και κατά μήκος των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και Καραολή Δημητρίου Χαμηλή πληρότητα στον οργανωμένο χώρο στάθμευσης (στη θέση της λαϊκής αγοράς)

Μικρός αριθμός θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ

Μία (1) μία θέση φορτοεκφόρτωσης

Απουσία χώρων στάθμευσης δικύκλων

Χωρική κατανομή ατυχημάτων

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η καταγραφή της κατανομής των ατυχημάτων που αναφέρει:

Μεγαλύτερη πυκνότητα κατά μήκος των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου, Ειρήνης, Αγ. Τριάδος και Ταουσάνη και κατά μήκος του εσωτερικού δακτυλίου (οδοί Π. Μελά, Ελευθερίας, Ξενοφώντος)

Οι κόμβοι με τα περισσότερα ατυχήματα είναι οι κόμβοι Ηρώων Πολυτεχνείου Τριανταφύλλου και Ηρώων Πολυτεχνείου Π. Μελά Η χωρική κατανομή των σημείων εμφάνισης των ατυχημάτων δεν μεταβάλλεται ουσιαστικά κατά το χρονικό διάστημα 2016 2018

Η χωρική κατανομή των ατυχημάτων με τραυματισμό ακολουθεί τη γενικότερη χωρική κατανομή των ατυχημάτων με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση να εμφανίζεται κατά μήκος των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και Ειρήνης

Η μεγαλύτερη συγκέντρωση ατυχημάτων με ένα τουλάχιστον εμπλεκόμενο όχημα φορτηγό εμφανίζεται κατά μήκος των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου, Ειρήνης και Ταουσάνη

Άξονες μειωμένης οδικής ασφάλειας

Σύμφωνα με τη μελέτη άξονες και κόμβοι μειωμένης οδικής ασφάλειας είναι:

 • Οδός Ειρήνης
 • Οδός Ηρώων Πολυτεχνείου
 • Οδός Αγ. Τριάδος
 • Οδός Ταουσάνη
 • Εσωτερικός δακτύλιος του οικισμού (οδοί Π. Μελά, Ελευθερίας, Ξενοφώντος)

Κόμβοι μειωμένης οδικής ασφάλειας

 • Κόμβος Ηρώων Πολυτεχνείου Τριανταφύλλου
 • Κόμβος Ηρώων Πολυτεχνείου Π. Μελά.

Καταγραφή πεζοδρομίων και πεζοδρόμων

Για τα πεζοδρόμια και τους πεζόδρομους διαπιστώνονται τα παρακάτω:

Στους δυο μεγαλύτερους σε μήκος πεζοδρόμους, Σταύρου Καράσου και Αγ Παρασκευής, οι οποίοι είναι και οι μόνοι λειτουργικοί πεζόδρομοι στον οικισμό, απαιτούνται ελιγμοί λόγω στάθμευσης αυτοκινήτων και κατά μήκος διέλευσης αυτοκινήτων για εφοδιασμό των καταστημάτων Το πλάτος τους είναι μεγαλύτερο των 4 μέτρων ενώ η ύπαρξη ταμπελών και τεντών μειώνει το ελεύθερο ύψος όδευσης σε 1 8 μ 2 20 μ (κυρίως στις πλαϊνές πλευρές)

Δεν υπάρχει οδηγός έλευσης τυφλών, το δάπεδο βρίσκεται σε καλή κατάσταση και οι ράμπες πληρούν τις προδιαγραφές Οι φυτεύσεις δε δημιουργούν προβλήματα ενώ και όσο αφορά σε άλλα εμπόδια δεν παρατηρείται κάποιο πρόβλημα

Υπάρχει έντονη κίνηση πεζών, επάρκεια φωτισμού, δεν υπάρχουν κάθετες διασταυρώσεις και επίσης δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις πολυτροπικής μετακίνησης πχ σχάρες ποδηλάτων, στάσεις Δ Σ

Οδοί με σοβαρότερα προβλήματα

Καραολή και Δημητρίου

 • Στάθμευση
 • Κυκλοφοριακή συμφόρηση
 • Διέλευση Βαρέων οχημάτων
 • Σηματοδότηση

Λεωφόρος Ηρώων Πολυτεχνείου

 • Στάθμευση
 • Κυκλοφοριακή συμφόρηση
 • Διέλευση Βαρέων οχημάτων
 • Σηματοδότηση
 • Μεγάλη ταχύτητα οχημάτων
 • Προβλήματα ορατότητας
 • Στενό πεζοδρόμιο

Ειρήνης

 • Μεγάλη ταχύτητα οχημάτων
 • Έλλειψη σηματοδοτών
 • Έλλειψη φωτισμού

Λαρίσης

 • Μεγάλη ταχύτητα οχημάτων
 • Έλλειψη διαβάσεων πεζών

Ανεξαρτησίας

 • Στάθμευση
 • Στενό πεζοδρόμιο
 • Κυκλοφοριακή συμφόρηση

Κιλελέρ

 • Στάθμευση
 • Στενός δρόμος
 • Μεγάλη ταχύτητα οχημάτων

Ταουσάνη, Αγ. Γεδεων

 • Στενό πεζοδρόμιο / στενός δρόμος
 • Μεγάλη ταχύτητα οχημάτων
 • Φωτισμός

Κεντρική Πλατεία

 • Στάθμευση σε ράμπες
 • Κυκλοφοριακή συμφόρηση
 • Διέλευση βαρέων οχημάτων

1ο Γυμνάσιο

 • Μεγάλη ταχύτητα οχημάτων
 • Έλλειψη διαβάσεων πεζών

Πεζόδρομοι

 • Παράνομη στάθμευση

Προτάσεις

Περισσότερες ράμπες και κολωνάκια στα πεζοδρόμια

Speed bumps

Καλύτερη αστυνόμευση στάθμευσης

Μονοδρόμηση περισσοτέρων οδών και παράλληλη δημιουργία Ποδηλατοδρόμων

Ποδηλατόδρομοι και για την σύνδεση των Δημοτικών Ενοτήτων

Χαμηλότερα όρια ταχύτητας

Αποτροπή εισόδου ΙΧ στον κέντρο του οικισμού

Πεζοδρόμηση κέντρου

Πεζοδρόμηση κέντρου το Σαββατοκύριακο

Πεζογέφυρα Τιταρήσιου

Ανασύσταση δημοτικής αστυνομίας

Φαρδύτερα πεζοδρόμια

Δενδροφυτεύσεις/πράσινο

Μονοδρόμηση Καραολή Δημητρίου

Φανάρια και διαβάσεις πεζών

Μείωση κατάληψης πεζοδρομίων από τραπεζοκαθίσματα και διαφημιστικές πινακίδες

Μέγεθος προβλημάτων κινητικότητας στον οικισμό

 1. Κυκλοφοριακή συμφόρηση
 2. Διέλευση βαρέων οχημάτων από το κέντρο του Τυρνάβου
 3. Στάθμευση στο κέντρο του Τυρνάβου
 4. Διασύνδεση με όμορους οικισμούς με ΚΤΕΛ
 5. Ταχύτητα οχημάτων
 6. Διαμπερείς μετακινήσεις από το κέντρο του Τυρνάβου
 7. Συμπεριφορά οδηγών ΙΧ
 8. Έλλειψη ποδηλατοδρόμων
 9. Κατάσταση (πλάτη) πεζοδρομίων
 10. Έλλειψη υποδομών ΑμεΑ
 11. Έλλειψη δημόσιας αστικής συγκοινωνίας
 12. Ρύπανση από καυσαέρια
 13. Αισθητική δημόσιου χώρου
 14. Κυκλοφοριακός θόρυβος

Προτάσεις

Περιφερειακοί οδοί για τη διοχέτευση της κίνησης σε αυτούς

Περισσότεροι πεζόδρομοι στο κέντρο

Μονοδρόμηση του κέντρου

Δημιουργία πρασίνου

Βαρέα οχήματα και αγροτικά εκτός κέντρου

Απαγόρευση στάθμευσης στις Δημ. Καραολή και Ηρώων Πολυτεχνείου

Κατασκευή νότιας παράκαμψης για εκτροπή βαρεών οχημάτων από το κέντρο

Καλύτερη σήμανση οδών, βελτίωση της ορατότητας (καθρέφτες και φύτευση)

Βελτίωση οδοστρώματος και διαγραμμίσεων σε διαβάσεις

Υποδομές και ενημέρωση κατοίκων για προώθηση της πεζής μετακίνησης

Διάνοιξη δρόμων σε σημεία που περιορίζεται το πλάτος τους λόγω παλιών κτισμάτων

Θέσεις στάθμευσης δικύκλων και υποδομών για χρήση δικύκλων

Διαμόρφωση των εναλλακτικών σεναρίων της μελλοντικής κατάστασης του συστήματος κινητικότητας του οικισμού του Τυρνάβου

Η μελέτη παρουσιάζει τα παρακάτω σενάρια για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Τυρνάβου:

Σενάριο 0

Εξετάζει την εφαρμογή μόνο των έργων που βρίσκονται ήδη υπό κατασκευή ή έχουν προγραμματιστεί από το Δήμο ή άλλους υπερκείμενους φορείς σχεδιασμού, έχουν εγκεκριμένη χρηματοδότηση και αναμένεται να ολοκληρωθούν σε ορίζοντα δεκαετίας

Σενάριο 1

Το πρώτο εναλλακτικό σενάριο εξετάζει τη διασφάλιση της προσβασιμότητας με επικέντρωση στην εξυπηρέτηση και διευκόλυνση πρωτίστως της χρήσης του Ι Χ

Σενάριο 2

Το δεύτερο εναλλακτικό σενάριο εξετάζει την δραστική αλλαγή του συστήματος κινητικότητας του οικισμού με την μεταστροφή της κατανομής των μετακινήσεων υπέρ των μη μηχανοκίνητων μέσων με παράλληλη υιοθέτηση δράσεων που στοχεύουν στη συμπεριφορική αλλαγή των μετακινουμένων

Σενάριο 3

Το τρίτο εναλλακτικό σενάριο εξετάζει την αύξηση της προσφοράς δυνατοτήτων εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης, παράλληλα με τη χρήση Ι Χ και την επίτευξη μιας πιο ισόρροπης κατανομής των μετακινήσεων μεταξύ των μηχανοκίνητων και μη μέσων

Ανάπτυξη κοινού οράματος

Η ισότιμη πρόσβαση για όλους τους κατοίκους του Δήμου σε υπηρεσίες διοίκησης, εργασίας και αναψυχής, με επίκεντρο τον οικισμό του Τυρνάβου, σε ένα αναβαθμισμένο, ευχάριστο και ασφαλές για όλους αστικό περιβάλλον που διευκολύνει τη συμμετοχή σε δραστηριότητες, τις κοινωνικές επαφές και τη χρήση εναλλακτικών μεταφορικών μέσων.

Επιλεγέν σενάριο

Η μελέτη προτείνει για τον Τύρναβο το Σενάριο 3 το οποίο περιλαμβάνει:

Μετριοπαθή λογική παρεμβάσεων ενίσχυσης των εναλλακτικών μορφών μετακίνησης

Ισόρροπα με την εξυπηρέτηση της χρήσης του ΙΧ λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες και ανάγκες μετακίνησης σε έναν εκτεταμένο Δήμο με πολυάριθμους οικισμούς, έντονη αγροτική παραγωγή και ένταξη στην περιαστική ζώνη της Λάρισας

Προκρίνονται κυρίως ήπιες παρεμβάσεις στο δημόσιο χώρο, δίνοντας την δυνατότητα επιλογής στους κατοίκους για τον τρόπο μετακίνησης, καλύπτοντας τα περισσότερα και σημαντικότερα πεδία δράσης ενός Σ Β Α Κ

Στόχοι

1: Δίκτυα ροών πεζών και ποδηλάτου και υποδομών ΑμεΑ

1.1. Αύξηση του μεριδίου χρήσης ποδηλάτου

1.2. Αύξηση του μεριδίου χρήσης πεζής μετακίνησης

1.3. Αύξηση των υποδομών που απαιτούνται για τη χρήση ήπιων μεταφορικών μέσων

1.4. Ισότιμη κατανομή του κυκλοφοριακού δικτύου σε πεζούς και οδηγούς.

1.5. Βελτίωση της προσβασιμότητας ΑμεΑ

1.6. Οδική ασφάλεια πεζών (και ιδίως για ευάλωτους χρήστες)

2: Διαχείριση οδικής κυκλοφορίας στάθμευση

2.1. Μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης

2.2. Απομάκρυνση των βαρέων οχημάτων από το κέντρο του οικισμού

2.3. Μείωση της μέσης ταχύτητας κίνησης Ι.Χ. οχημάτων

2.4. Οργάνωση και ρύθμιση της στάθμευσης

Στόχοι

3: Αναβάθμιση αστικού περιβάλλοντος

3.1. Αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων

3.2. Ανάπλαση κεντρικών οδών

3.3. Βελτίωση οδικού δημοτικού φωτισμού

3.4. Μείωση κυκλοφοριακού θορύβου

4: Δημόσιες αστικές συγκοινωνίες

4.1. Βελτίωση των υπηρεσιών των δημοσίων αστικών συγκοινωνιών

5: Νέες Τεχνολογίες

5.1. Επέκταση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης προς τους Δημότες

5.2. Αύξηση των υποδομών που αφορούν στην κίνηση οχημάτων με νέες μορφές ενέργειας (ηλεκτρική, υβριδική κ.α.)

Για να δείτε αναλυτικά ολόκληρο το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Τυρνάβου πατήστε ΕΔΩ

 

COMMENTS