Ανακοίνωση για τους επιτυχόντες του Προγράμματος απασχόλησης Κοινωφελούς χαρακτήρα

HomeΤΥΡΝΑΒΟΣ

Ανακοίνωση για τους επιτυχόντες του Προγράμματος απασχόλησης Κοινωφελούς χαρακτήρα

Από το τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών  του Δήμου Τυρνάβου ανακοινώνεται ότι, οι επιτυχόντες, για το Δήμο μας, του Προγράμματος Απασχόλησης Κοινωφελούς Χαρακτήρα (Δημόσια Πρόσκληση4/2020), πρέπει να αποστείλουν το Συστατικό Σημείωματου ΟΑΕΔ στο παρακάτω mail:  [email protected]. Στη συνέχεια θα τους σταλεί απάντηση και κατάλογος των απαραίτητων δικαιολογητικών που επίσης πρέπει νααποστείλουν με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Από το τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών  του Δήμου Τυρνάβου ανακοινώνεται ότι, οι επιτυχόντες, για το Δήμο μας, του Προγράμματος Απασχόλησης Κοινωφελούς Χαρακτήρα (Δημόσια Πρόσκληση4/2020), πρέπει να αποστείλουν το Συστατικό Σημείωματου ΟΑΕΔ στο παρακάτω mail:  skriba@tirnavos.gr. Στη συνέχεια θα τους σταλεί απάντηση και κατάλογος των απαραίτητων δικαιολογητικών που επίσης πρέπει νααποστείλουν με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

COMMENTS